Juhendid

Kuidas käivitada kettsaagi?

Uskuge või mitte, aga „kuidas käivitada kettsaagi?” on kettsae kasutajate seas levinud küsimus (või vähemalt populaarne Google'i otsing). See juhend sisaldab mõningaid nõuandeid sae töökorda seadmiseks.

Kettsae käivitamiseks on kaks õiget viisi: maas või saag jalgade vahel. Olenemata valikust tuleb meeles pidada, et ketipidur peab olema alati rakendatud. Mitmeid kettsaage saab käivitada nn poolgaasi asendis. Kui nende mudelite käivitamisel on pidur rakendamata, võib kett pöörlema hakata.

Külma mootori käivitamine

  1. Rakenda ketipidur.
  2. Kui mudelil on dekompressiooni juhtseade, siis vajutage seda.
  3. Rakendage õhuklapp. Kui saag on varustatud kütusepumbaga, vajutage paar korda kütuse etteandepumpa, kuni kütus on sinna sisenenud ja seega ka karburaatorisse.
  4. Käivitamine maas. Asetage parem jalg tagumise käepideme sisse ja hoidke vasaku käega eesmisest käepidemest tugevalt kinni. Sae käivitamine jalgade vahel. Asetage tagumine käepide reite vahele ja parema põlve õndlasse. Hoidke vasaku käega eesmisest käepidemest tugevalt kinni.
  5. Tõmmake parema käega käivituskäepidet. Korrake, kuni mootor käivitub.
  6. Lükake õhuklappi (poolgaas) ja tõmmake, kuni saag käivitub.
  7. Andke gaasi, nii et mootor jääks tööle tühikäigul, ning seejärel vabastage ketipidur.
Mootorsaed

Vaadake lisateavet meie kettsaagide valiku kohta

Vaata lähemalt

Sooja mootori käivitamine

Kui mootor on soe, käivitub see ilma õhuklapita. Järgige ülaltoodud suuniseid, kuid jätke vahele õhuklapiga seotud punktid. Kui mootorit on raske käivitada, rakendage poolgaasi. Poolgaasi funktsiooni kasutamiseks tuleb esmalt rakendada täielikult õhuklapp ning seejärel juhtseadet tagasi liigutada.