Forest
Juriidiline teave

Käe-käsivarre vibratsioon

Taust

Euroopa Ühenduse direktiivis 2002/44/EÜ on sätestatud miinimumnõuded töötajate kaitsmiseks nende tervist ja turvalisust mõjutavate ohtude eest, mis võivad tuleneda kokkupuutest mehaanilise vibratsiooniga.

Vibratsiooniga kokkupuutumise hinnanguline väärtus arvutatakse standardse igapäevase kaheksatunnise kokkupuuteväärtuse A(8) põhjal. Pärast A(8) väärtuse määratlemist tuleks seda võrrelda kokkupuute tegevus- ja piirväärtustega. Kuna direktiiv sätestab miinimumnõuded, on väga oluline kontrollida iga üksiku asjakohase liikmesriigi õigusakte, et teha kindlaks, kas need õigusaktid määratlevad rangemad kokkupuuteväärtused.

Olenevalt igapäevasest kokkupuute rakendusväärtusest (EAV) ja igapäevasest kokkupuute piirväärtusest (ELV) on tööandja kohustatud rakendama sobivaid meetmeid vibratsiooniga kokkupuute ohjamiseks.

Kokkupuute rakendusväärtus (EAV)

Kui kasutaja puutub kokku vibratsiooniga A(8), mille EAV väärtus ületab 2,5 m/s², peab tööandja tegema töö riskihindamise ja rakendama ohjemeetmeid. Lisateabe saamiseks vt direktiiv 2002/44/EÜ ja liikmesriigi õigusaktid.

Kokkupuute piirväärtus (ELV)

Ühelgi juhul ei tohiks töötajad puutuda kokku vibratsiooniga, mis ületab ELV väärtust (5,0 m/s²).

Juhend

A(8) < 2,5 m/s².
Päevane vibratsioon alla häiretaseme. Kokkupuute vähendamiseks ei ole vaja täiendavaid meetmeid.

A(8) = 2,5–5,0 m/s²
Igapäevane vibratsioon üle häiretaseme. Suurenenud risk operaatorile vibratsiooniga seotud haiguste tekkeks. Vt Husqvarna soovitusi ja direktiivi 2002/44/EÜ kohaseid suuniseid vibratsioonist tingitud ohtude vähendamiseks.

A(8) > 5,0 m/s²
Päevane vibratsioonitase ületab kokkupuute piirväärtust. Vähendage päevast tööaega ja/või kasutage madalama samaväärse vibratsioonitasemega masinat.

Soovitatav tegevus vibratsiooniga kokkupuute vähendamiseks

Kasutage ainult madala vibratsioonitasemega elektritööriistu. Seda soovitust võib pidada kõige olulisemaks. Vibratsiooniandmed on sageli leitavad tootja tehnilisest teabest.

Vähendage tööriista kasutusaega. Kuna A(8) väärtus sõltub nii vibratsiooniväärtusest kui ka kokkupuuteajast, on üheks alternatiiviks alati tööaja vähendamine.

Hooldage ja korrastage masinat. Järgige tootja soovitusi. Eriti oluline on hooldada lõikeseadmeid ja pöörlevaid osasid, mis võivad kulumise tõttu tasakaalust välja minna.