chain tension x-cut 1
  1. Õppevideo
  2. Juhend
  3. Saeketid
Juhendid

Husqvarna kettsae keti pingutamine

Mida rohkem ketti kasutada, seda pikemaks see venib. Lõtv kett võib juhtlatilt maha tulla ja tekitada raskeid või isegi eluohtlikke vigastusi. Sellepärast on tähtis lõikeosa korrapäraselt reguleerida. Kontrollige ketipinget iga kord, kui lisate kütust. MÄRKUS! Uus saag vajab sissetöötamist ja sel ajal tuleb ketipinget tihedamini kontrollida.

Kettsae keti pingutamise juhend

  1. Vabastage ketipidur.
  2. Keerake juhtplaadil olevad sidurikatte mutrid lehtsilmusvõtme abil lahti.
  3. Tõstke juhtlati otsa ja pingutage ketti lehtsilmusvõtmega, keerates keti pingutuskruvi. Pingutage ketti, et see enam juhtlati alumisel küljel lõdvalt ei ripuks. Kontrollige, et ketti oleks käega kerge liigutada ja see ei ripuks juhtplaadi alumisel küljel.
  4. Keerake juhtplaadil mutrid lehtsilmusvõtme abil uuesti kinni.