Automower®05.03.2024

Automower®-i paigaldusnäited

Oluline on Automower®-i paigaldamine hoolikalt planeerida. Soovitame teha tööalast joonise, mis hõlmab kõiki aias olevaid takistusi ja keerukaid kohti. Siis on lihtsam määrata ideaalne asukoht laadimisjaamale, piirdekaablile ja juhtkaablile.

Allpool on mõned näited, mis võivad teid Automower®-i paigaldamisel aidata.

Väike, tasane ja avatud muruala

Alumisel joonisel on kujutatud väike, tasane ja avatud muruala, kus on vaid üks saar (piirdekaabliga ümbritsetud takistus). Paigaldus kasutab juhtkaablit, mis niiduki aku tühjenemise korral tagasi laadimisjaama juhatab.

Automower®-i paigaldamine, väike, tasane ja avatud muruala

Keskmise suurusega muruala mõne keeruka kohaga

Allolev joonis on näide keskmise suurusega murualast, millel on paar keerukamat kohta. See hõlmab kahte saart, kitsast läbikäiku, kauget niiduala ja kallakut. Paigalduses kasutatakse kahte juhtkaablit, mis juhivad niiduki tagasi laadimisjaama ning aitavad seadmel navigeerida läbi kitsaste läbikäikude ja kaugematesse piirkondadesse.

Automoweri paigaldamine, keskmise keerukusega muruala

Suur muruala paljude keerukate kohtadega

Alumisel joonisel on kujutatud suur muruala mitmete saarte, kitsaste läbikäikude, kaugete niidualade, kallaku ja teisese niidualaga. Paigalduses kasutatakse kahte juhtkaablit, mis juhivad niiduki tagasi laadimisjaama ning aitavad seadmel navigeerida läbi kitsaste läbikäikude ja kaugematesse piirkondadesse.

Kui soovite, et niiduk töötaks teisesel niidualal, peate vaid niiduki sinna viima ja niiduki käivitamisel tegema valiku Teisene niiduala. Teiseses niidualas niidab niiduk määratud aja jooksul või kuni aku saab tühjaks, laadimisjaama otsimata.

Automower®-i paigaldamine, keerukas muruala

Lisateave

Piirdekaabli paigaldamine

Juhtkaabli paigaldamine

Saare loomine

Künkad ja kallakud

Teisene niiduala

Robotniidukiga personaalse abi saamiseks võtke ühendust kohaliku Husqvarna edasimüüjaga.

Kas sellest artiklist oli abi?