Automower®11.02.2024

Automower®-i paigalduses piirdekaabli paigaldamine

Piirdekaabel tuleb paigutada robotniiduki niitmispiirkonna määratlemiseks piki muruala servi. Õige paigaldus tagab, et niiduk liigub teie hoovis sujuvalt ja efektiivselt. Niiduki andurid registreerivad, kui robotniiduk läheneb piirdekaablile.

See juhend kirjeldab üksikasjalikke suuniseid piirdekaabli plaanimiseks ja paigaldamiseks.

Planeerimine ja ettevalmistamine

Visandage valmis oma tööala

 • Loog visand, mis sisaldab kõiki teie aias leiduvaid takistusi ja keerulisi alasid.
 • Määrake laadimisjaama, piirdekaabli ja juhtkaabli ideaalsed asukohad.
 • Inspiratsiooni ammutamiseks kasutage meie paigaldusnäiteid.

Automoweri paigaldusjoonis

Tutvuge laadimisjaama sobivate asukohtadega

Määrake ühenduspunktid

 • Plaanige, kus ühendada juhtkaabel piirdekaabliga
 • Jätke ühenduspunkti 10 cm suurune kaablisilmus. See muudab juhtkaabli ja piirdekaabli ühendamise lihtsamaks.

Niitke muru enne paigaldamist

 • Enne kaabli paigaldamist veenduge, et muru oleks niidetud. Niitmata muru võib kaabli maast lahti tõsta,

Kaabli paigaldamine

Alustage laadimisjaama tagant

 • Alustage piirdekaabli paigaldamist ja lõpetage paigaldamine laadimisjaama taga.
 • Jätke 50 cm kaablivaru laadimisjaamaga ühendamiseks.

Piirdekaabli paigaldamine

 • Paigutage piirdekaabel ümber kogu tööala.

Kaabli kinnitamine vaiadega

 • Vaiad võib paigutada tasastele murualadele umbes 70 cm vahedega.
 • Niiduki kaablisse kinnijäämise ja kaabli katkilõikamise vältimiseks veenduge, et kaabel oleks tugevalt vastu maad kinnitatud.
 • Veenduge, et murul poleks ebaühtlaseid alasid ja kasutage kaabli maa külge kinnitamiseks lisavaiu.

Kaabli mahamatmine

 • Tehke labidaga muru sisse pilu.
 • Asetage piirde- või juhtkaabel maasse 1–20 cm sügavusele.
 • See variant on soovitatav, kui muru on väga ebatasane või soovite kaabli maasse peita.

Kaablite paigutamise näpunäited

Laadimisjaama asukoha valikud

Laadimisjaama viival teel saab piirdekaablit paigutada erineval viisil. Valige oma vajadustele kõige paremini vastav variant. Vaadake allolevat pilti.

 • Võimalus 1: Paigaldage kaabel täielikult laadimisjaamast välja.
 • Võimalus 2: Paigaldage kaabel laadimisjaama plaadi alla. Veenduge, et vähemalt pool laadimisjaama plaadist jääks tööalasse.

Kuidas piirdekaablit laadimisjaama juurde paigaldada?

 • Automower® Aspire™ R4 puhul: kasutage valiku 2 asemel valikut 3, kus kaablid lähevad otse laadimisjaama küljele ja ümber (vt allolevat pilti).

Kaabli mõlemate otste ühendamine laadimisjaamaga

Piirdekaabli kaugus takistustest

Kuna niiduk sõidab enne peatumist alati kaablist üle, tuleb kaabel olenevalt takistustest eri kaugusele paigaldada.

 • Kasutage kaasasolevat Automower®-i joonlauda veendumaks, et kaabel oleks takistustest õigel kaugusel.
 • Joonlaual on märgitud kolm kaugust: väike, keskmine ja suur kaugus. Täpsed kaugused olenevad mudelist. Vaadake oma mudeli täpseid kaugusi kasutusjuhendist.

Üldised soovitused

 • Pange piirdekaabel 35 cm kaugusele takistusest, mis on kõrgem kui 5 cm.
 • Pange piirdekaabel 30 cm kaugusele takistusest, mille kõrgus on 1–5 cm.
 • Pange piirdekaabel 10 cm kaugusele takistusest, mis on madalam kui 1 cm.
 • Kõvade takistuste ees, nagu aiad või seinad, tuleks kasutada suurimat kaugust. Muidu põrkab niiduk igal pöördel vastu kõva takistust.
 • Lillepeenarde ja pehmemate põõsaste juures, kus ei esine kokkupõrkeohtu, piisab keskmisest kaugusest. Kui kaugus on väiksem, võib niiduk üle serva liikuda ja kinni jääda. Kui kasutada suuremat kaugust, jätab niiduk muruala serva niitmata.
 • Kõnniteede juures, mis on muruga samal tasandil, soovitame kasutada mõõdupuu väikseimat kaugust. Niiduk kasutab osa teest pööramiseks ja niidab sedasi kogu muru.
 • Kasutage keskmist kaugust kruusateedel, kus niiduk võib kinni jääda.
 • Kõva kattega teedest võite lubada niidukil lihtsalt üle sõita.
 • Turvalisuse tagamiseks peab basseinide või tiikide ümber olema vähemalt 15 cm kõrgune piire.

Need kaugused on mõeldud ainult viiteks. Niitmistulemuste optimeerimiseks saate hiljem piirdekaablit reguleerida, kui olete selgeks saanud, kuidas niiduk niidab.

Saared, läbikäigud ja teisesed niidualad

Saared

 • Saate luua saari, et takistada niiduki sisenemist teatud aladele, näiteks lillepeenardesse või kivitaimlatesse.
 • Lisateave saarte kohta.

Läbikäigud

 • Tööala kahe osa ühendamiseks saate kasutada läbikäike.
 • Juhtkaabliga läbikäigu jaoks peab piirdekaablite vaheline kaugus läbikäigu mõlemal küljel olema vähemalt 60 cm.
 • Juhtkaablita läbikäiguga tööala nõuab, et piirdekaablite vaheline kaugus mõlemal pool läbikäiku oleks vähemalt 2 m.
 • Lisateave läbikäikude kohta

Teisesed niidualad

Kas sellest artiklist oli abi?