Automower®11.02.2024

Automower®-i paigalduses läbikäigu loomine

Läbikäik on Automower®-i paigalduses kitsas tööala lõik, mille mõlemal küljel on piirdekaabel ja mis ühendab omavahel kaks tööala piirkonda. Robotniiduk saab liikuda mööda läbikäiku tööala teise piirkonda.

Kõigil Automower®-i mudelitel* on automaatne läbikäigutuvastus, mis aitab Automower®-i robotniidukil kitsaid läbikäike läbida ja minimeerib rattajälgede teket.

*Välja arvatud Automower® 105.

Läbikäiku läbiv Automower®

Läbikäiku piirde- ja juhtkaabli paigaldamine

Kui paigaldate piirdekaablit läbikäiku ilma juhtkaablita, on piirdekaablite soovitatav vahekaugus läbikäigu mõlemal küljel vähemalt 2 m / 6 ft 6 in. Kui kasutate niiduki läbikäigust läbi juhtimiseks juhtkaablit, on piirdekaablite soovitatav vahekaugus vähemalt 60 cm / 24 in.**

Kui paigaldate läbikäiku juhtkaablit, veenduge, et juhtkaabli ja piirdekaabli vahekaugus oleks vähemalt 30 cm, nagu joonisel näidatud.

Automoweri liikumisruum läbikäikudes

Näoga laadimisjaama poole olles liigub toode juhtkaablist alati vasakult poolt. Juhtkaablist vasakule on soovitatav jätta nii palju vaba ruumi kui võimalik.

Kui robotniiduk jääb läbikäigus piirde- või juhtkaablit järgides kinni, seadistage koridori laiust.

**Mudelite 435X AWD ja 535 AWD puhul on hea niitmistulemuse saavutamiseks soovitatav tagada vähemalt 2 m / 6 ft 6 in laiused läbikäigud.

Süsteemne vahekäikude niitmine

Mõned meie Automower®-i mudelid pakuvad süsteemset läbikäikude niitmist. See funktsioon parandab niitmistulemust kitsastes läbikäikudes, kuna niiduk lülitub seal juhuslikult niitmismustrilt automaatselt süsteemsele režiimile. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb paigaldada juhtkaabel.

Robotniiduk liigub mööda juhtkaablit läbikäiku ja hakkab niitma süsteemselt laadimisjaamast seadistatud kaugusel. Läbikäigu lõppu jõudes jätkab niiduk tavapärast niitmist. Kui vahekäik on tupik, pöörab niiduk ümber ja liigub niites mööda kitsast vahekäiku tagasi.

Automower läbikäikudes süsteemselt niitmas

Süsteemse läbikäikude niitmise seadistamine

Kõigepealt mõõtke mööda juhtkaablit vahemaa laadimisjaamast kitsa läbikäigu alguseni (läbikäigu sees). Seejärel tehke seadistused rakenduses Automower® Connect või niiduki ekraanil.

Automower® Connectis:

  1. valige Rohkem > Seaded > Paigaldamine > Muru katvus.
  2. Aktiveerige funktsioon Süsteemne läbikäikude niitmine.
  3. Määrake mõõdetud vahemaa.
  4. Määrake, kui sageli peaks niiduk süsteemset läbikäikude niitmist kasutama.

Niiduki ekraanil:

  1. avage Paigaldamine > Muru katvus > Ala 1–3 > valige ala.
  2. Valige Kui kaugele? ja määrake mõõdetud vahemaa.
  3. Valige Kui sageli? ja määrake, kui sageli peaks niiduk süsteemset läbikäikude niitmist kasutama.
  4. Avage Paigaldamine > Muru katvus > Rohkem.
  5. Aktiveerige funktsioon Süsteemne läbikäikude niitmine.

Sagedus määratakse protsendina (%) nende kordade koguarvust, mil niiduk laadimisjaamast lahkub. Kõigil ülejäänud kordadel alustab robotniiduk niitmist laadimisjaama juurest. Soovitatav on määrata süsteemse läbikäikude niitmise jaoks madal protsent, et vältida läbikäikude muru kulumist.

Kas sellest artiklist oli abi?