Automower®01.03.2024

Kuidas optimeerida Automower® robotniidukit järskude kallakute jaoks?

Automower järsul mäel

Kui teil on keeruka pinnasega künklik õueala, on oluline valida selleks tööks sobiv Automower® mudel. See on esimene oluline samm tagamaks, et teie robotniiduk saab hakkama ka järskudel nõlvadel. Peale selle tuleb teil optimeerida piirde- ja juhtkaabli paigaldust, hooldada niidukit korralikult ning kasutada õigeid tarvikuid ja seadistusi.

Kui järskudel nõlvadel minu Automower® robotniiduk toime tuleb?

Järsemate kallakute korral tuleb kasutada kallakutel töötamiseks optimeeritud robotniidukit. Standardsed Automower®-i mudelid suudavad olenevalt mudelist hallata 25-50% kaldega nõlvasid. Meie nelikveolised mudelid 435X AWD või 535 AWD saavad hakkama muljetavaldavate kallakutega kuni 70% (35˚), mis on võrdsed musta suusanõlvaga. Lugege lisateavet oma Automower® mudeli kasutusjuhendist, et näha, millise kaldega teie robotniiduk toime tuleb.

Kuidas arvutada kallet?

Kallet (%) arvutatakse kõrguse erinevusena sentimeetrites iga 100 cm kohta. Näiteks: 15 cm / 100 cm = 15%

Kuidas paigaldada piirdekaablit järskudel nõlvadel?

Piirdekaabli paigaldamine järsul mäel on erinev sõltuvalt kas kasutate standardmudelit või AWD mudelit.

Automower®-i standardmudelid

 • Tööpiirkonnas saab robotniiduk hakkama aladega, mille järsemad alad ulatuvad kuni mudelile garanteeritud maksimaalse kaldeni. Järsemad alad peavad olema piirdekaabliga eraldatud.
 • Ärge asetage piirdekaablit rohkem kui 15% järsemale nõlvale (Aspire R4 puhul 10%, NERA mudelite puhul 25%), kuna on oht, et robotniidukil on seal keeruline pöörata. Oht on suurim niiskete ilmastikuolude korral, kuna rattad võivad märjal rohul libiseda.
 • Kui osa tööala välisserva nõlvade kalletest on suuremad kui 15 % (Aspire R4 puhul 10%, NERA mudelite puhul 25%), tuleb piirdekaabel enne kallaku algust asetada tasasele pinnale 20-35 cm /8-13,8 tolli (vahemaa mudelite vahel on erinev, vt üksikasju kasutusjuhendist).
 • Kui kallak asub üldkasutatava tee ääres, pange kallaku välisserva ümber vähemalt 15 cm / 6 tolli kõrgune takistus. Takistusena võib kasutada seina või aeda.

Automower®-i AWD mudelid

 • Kuni 50% kaldega kallakutel tööala sees töötab toode normaalselt. Hoidke piirdekaabli ja takistuste vahel või erinevate takistuste vahel vahekaugust 1,5 m / 5 jalga.
 • 50–70% kaldega kallakutel veenduge, et seal ei oleks takistusi.
 • Vahekaugus kallaku põhjast piirdekaablini peab olema 1,5 m / 5 jalga.
 • Kui kallak asub üldkasutatava tee ääres, pange kallaku välisserva ümber vähemalt 15 cm / 6 tolli kõrgune takistus. Takistusena võib kasutada seina või aeda.

Kuidas paigaldada juhtkaablit järsule mäele?

Juhtkaabli järsule mäele paigaldamise juhised erinevad meie standardmudelite ja neljaveojõuliste mudelite puhul.

Automower®-i standardmudelid

 • Asetage juhtkaabel diagonaalselt keerukale kallakule, et tagada Automower® robotniiduki optimaalne veojõud ja minimeerida muru kulumist.
 • Soovitame veenduda, et kallakul ei oleks takistusi nagu näiteks puid, kive või saari.

Automower®-i AWD mudelid

 • Optimaalse veojõu saavutamiseks ja muru kulumise minimeerimiseks asetage juhtkaabel sirgjooneliselt kallaku põhjast kallaku ülaosani.
 • Kui juhtkaablit pole sirgelt võimalik paigutada, asetage juhtkaabel diagonaalselt üle kallaku.
 • Ärge asetage juhtkaablit kallakuga paralleelselt, nagu joonisel näidatud. See võib suurendada muru kulumist.

Haardumise parandamiseks kasutage puhtaid rattaid ja maastikukomplekti

Puhastage regulaarselt rattaid rohust pehme harja abil. Kui rataste külge koguneb palju rohtu, ei pruugi niiduk suuta ettenähtud kallakust üles või alla liikuda.

Enamiku mudelite jaoks on saadaval ka maastikukomplekt (lisatarvik), mis sisaldab raskeid tagarattaid ja rattaharju kaldmurul suurepärase haarduvuse tagamiseks.

Automower®-i maastikukomplekt

Seadete reguleerimine

Kallakul juhtimise võimaldamine

Enamikul Automower® mudelitel on funktsioon nimega Slope Control (Kallakul juhtimine). Kui see on lubatud, paraneb masinajõudlus järskudel kallakutel. Selle eesmärk on vähendada muru kulumist piirdekaabli lähedal, kallaku peal. Slope control (Kallakul juhtmine) on tehaseseades vaikimisi lubatud.

Slope Control (Kallakul juhtimise) seade muutmiseks navigeerige niiduki ekraanil jaotisesse Settings (Seaded) > Slope control (Kallakul juhtimine) > Use Slope Control (Võimalda kallakul juhtimine).

Kas sellest artiklist oli abi?