Mets

Tormimurru puhastamine kettsaega – kuidas tagada looduse meelevallas ohutus?

Kodudesse lõksu jäänud inimesed. Töötamise ajal otse peale langevad puud. Tormirohkes Mississippis tuletõrjujana töötaval Woodman Speightsil on kettsaega keerulistes oludes töötamisel ohtralt kogemusi. Näiteks tormimurru puhastamise ohtlik ülesanne – töö, mida tohivad teostada ainult väljaõppinud professionaalid. „Ma olen näinud väga tõsiseid kahjustusi,” lausus ta.

576XP - USA version

Peamine väljakutse Pinge all olevate puude käsitlemine

 • Aeg: Oleneb kahjustuste hulgast
 • Saavutus: Kõrge
 • Tase: Professionaal

Woodman Speights

Vanus: 23

Elukutse: tuletõrjuja Starkville'i tuletõrjedepoos

Kodulinn: Ponotoc, Mississippi

Tormimurru puhastamine on kettsaega töötamisel üks ohtlikumaid ülesandeid. Statistiliselt esineb rohkem vigastusi tormimurru puhastamise kui tormi enda ajal. Woodman Speights ja tema kolleegid Starkville'i tuletõrjedepoos on alati valmis, et minna täitma järgmist tööülesannet ning hoiavad oma kettsaage käepärast. Tema viimase tormikahjudega seotud tööülesande puhul oli hädavajalik puhastada tormimurd, et jõuda õnnetuspaigale – elumaja juurde, millele oli langenud suur tammepuu.

„Meile tuli hädaabikõne läbi maja katuse langenud suure puu kohta. Kuid maja juurde jõudmiseks tuli meil puhastada tänavad kõikjale langenud puudest.”

Woodmani meeskond rajas endale kettsaagidega teed. Ülesanne oli mitmeti keerukas, kuna arvestada tuli võimalike elektritulekahjude, langenud juhtmete ja prahiga.

„Kõige olulisem on jääda rahulikuks. Mõtlematult tegutsedes saad viga. Ja see on väga halb olukord viga saamiseks,” lisab Speights.

Tänu vabatahtlikele, kes aitasid eemaldada saetud puuoksi ja prahti, lõpetati puhastustööde esimene osa 30 minutiga ja tuletõrjujad pääsesid majja. Seal avastasid nad, et tohutu puu ladvaosa on esiku täielikult tõkestanud ja jätnud perekonna lõksu ühte ülemise korruse magamistuppa.

„Me alustasime jämedamate okste pinge kontrollimisega, kuid pinge all olevaid oksi polnud. Seejärel lõikasime maha peenemad oksad ja avasime perekonnale väljapääsutee.”

„Kõige olulisem on jääda rahulikuks. Mõtlematult tegutsedes saad viga.”


Milline on sinu kõige tähtsam nõuanne kettsae kasutajale seoses tormimurru puhastamisega?

„Pea alati meeles, et kui sul tekib vähimgi kahtlus, et sa ei suuda mõnd toimingut kontrolli all hoida, siis ära tee seda! Kui tundub, et sul pole ehk õiget varustust või piisavaid kogemusi, ja tegemist ei ole vältimatu hädaolukorraga, siis peaksid jätma töö professionaali hooleks.”

Seitse professionaalset nõuannet tormimurru puhastamisel

Enne töö alustamist

 1. Väljanägemine Koosta kahjustuste ülevaade. Kas puude küljes või läheduses on katkenud juhtmeid või prahti? Kas puud on sellise pinge all, mis võib mõjutada nende liikumist?
 2. Räägi Veendu, et kõik koristustöödega seotud inimesed oleksid professionaalid, kes teavad täpselt, mida nad teevad. Seda tööd tohivad teha vastava väljaõppe läbinud inimesed.
 3. Väljapääsuplaan Enne töö alustamist veendu alati, et olemas oleks väljapääsutee.
1. Vali õige varustus

Kettsae kasutamisel tuleb valida hoolikalt asjakohane ohutusrõivastus. Samuti tuleb regulaarselt kontrollida, kas varustuse ohutusfunktsioonid töötavad nõutava kiirusega. Varustuse hulgas peaks olema ka esmaabikomplekt ning lisakogus kütust ja õli.

Ja pea meeles, et kettsaega töötamisel on parimaks kaasa võetavaks „asjaks” kaaslane. Väldi alati üksinda töötamist.

„Tavaliselt on meil töödejuhataja, kes määrab meeskondadele nende ülesanded. Sageli aitavad meid vabatahtlikud. Väga tähtis on see, et kõik asjaosalised suhtleksid omavahel korralikult enne tööde algust, kuna saagide müra taustal ja kuulmiskaitsmeid kandes võib olla raske midagi muud kuulda,” ütles Speights.

2. Tööde planeerimine

Tormikahjustustega alale liikudes võta endale alati aega olukorra hindamiseks. Kas puude latvades on katkenud juhtmeid või prahti? Kas puud on pinge all ja kas leidub ülesjuuritud puid? Alale ei tohiks siseneda enne, kui oled olukorda korralikult eemalt hinnanud. Samuti on väga oluline vaadata valmis väljapääsutee kiireks põgenemiseks ootamatuste korral.

„Puhastusraie ajal on ainuke põhjus kiirustamiseks see, kui näed puud enda poole kukkumas. Siis pead olema valmis lihtsalt saagi käest viskama ja kohe väljapääsuteele jooksma,” lausus Speights.

3. Lõikamine pingekohast

Üks sagedamini esinevaid väljakutseid tormimurru puhastamisel on pinge all olevate puude koristamine. Pinge tõttu võib puu saagimisel ootamatult liikuma hakata, põhjustades näiteks okste väljapaiskumist, mis võib vigastada sind või kahjustada seadmeid, või tüve liikumist, mille tagajärjel võid tüve alla kinni jääda.

Speights kirjeldab oma lähenemist pinge all olevale puule:

„Me alustame kõigi väiksemate okste mahasaagimisega, et saada olukorrast parem ülevaade. Seejärel eemaldame enne pinge all olevate suuremate oksteni asumist võimalikult palju raskust. Siis teeme väikese sisselõike pingepoolsesse külge ning aeglaselt ja juhitult veel kolm-neli täiendavat väikest sisselõiget, kuni pinge on täielikult vabastatud. Oluline on tegutseda väga aeglaselt ja samm-sammult.”

Cutting when tension in fallen tree

See on ohtlik töö, mida tohivad teostada ainult väljaõppinud professionaalid.

Liigse pinge korral toimi järgmiselt. Avaus survepoolel

Variant, mil saetakse ainult kaare siseküljelt (survepoolelt). Tee lõige, mis on nagu avatud suunasälk, suurema avause kaldnurgaga. Sae pisut mõlemalt küljelt, kuni pinge hakkab vabanema. Pinge vabaneb aeglaselt ning on hästi juhitav ja suunatav. Ole ettevaatlik juhtplaadi ninaosaga, et vältida tagasilööki.

Mõõduka pinge korral toimi järgmiselt. Avatud vastulõige

 1. Lõika avatud suunasälk kõvera tüve kaare siseküljele umbes kolmandiku ulatuses tüve paksusest.
 2. Jää kaare siseküljele ja lõika väikeste etappidena kaare välisküljelt sälgu keskel, kuni tüvi murdub.

Langeta korrektses järjekorras

Tormimurtud puud tuleb langetada tormituule suunas. Ära võta riske ja taga alati enda jaoks väljapääsutee olemasolu. Alusta ülemiste puudega, et vähendada nende ohtlikkusse asendisse langemise ja enda lõksujäämise võimalust. Pildil kujutatud puud langetatakse järgmises järjekorras: 1, 2, 3 ja 4.

 1. Kaldus puu
 2. Murdunud puu, rippuv/langenud puu
 3. Lebav ülesjuuritud puu
 4. Vertikaalselt purunenud puu, kõrged kännutüükad
4. Kaldus puu langetamine

Alusta kaldus puu allavõtmisest. Puu juured on tõenäoliselt pinge all ja puu asend on ebastabiilne. Seetõttu ei tohi kunagi kõndida ega seista puu langemisalas. Langeta puu ohutu nurgaga otse tagasi või, järsul kallakul, V-lõikega või sügava V-lõikega. Puu langeb siis aeglaselt ja püsib langemise ajal kännu küljes kinni ilma lõhenemata või midagi tabamata.

5. Rippuva ladvaosaga murtud puude koristamine

Kodudesse lõksu jäänud inimesed. Töötamise ajal otse peale langevad puud. Tormirohkes Mississippis tuletõrjujana töötaval Woodman Speightsil on kettsaega keerulistes oludes töötamisel ohtralt kogemusi. Näiteks tormimurru puhastamise ohtlik ülesanne – töö, mida tohivad teostada ainult väljaõppinud professionaalid. „Ma olen näinud väga tõsiseid kahjustusi,” lausus ta.

 1. Alusta ülaosa mahalõikamisega, et seda oleks lihtsam pöörata.
 2. Pööra murtud osa haakekonksu või rihmaga alla või tõmba see masinaga lahti.
 3. Nüüd langeta kõrge kännutüügas tavapärasel moel. Kuid ole tähelepanelik – palk langeb tavaliselt kiiresti, selle alumine ots võib üles paiskuda ja palk võib korrapäratult veereda.
6. Ülesjuuritud langenud puude käitlemine

Tuulemurtud suurte ülesjuuritud puude saagimist ei tohi alustada kunagi tüve alaosast, kui valitseb vähimgi oht, et juured võiksid sinu sinu suunda paiskuda. Kui kogu puud tuleb käsitseda kettsaega, on parim alustada ülaosast. Sel moel vabaneb kogu pinge enne juurteni jõudmist. Alusta okste laasimisega, nii näed kohe, kas tüvi on pinge all. Nüüd mõõda ülaosast välja esimese palgi pikkus ja sae palk sealt maha. Teise variandina võid saagida tüve piisavalt kaugelt, et juured ei saaks üles viskuda. Nüüd kalluta kõrge kännutüükaga ülesjuuritud puu haaratslaaduri või vintsiga traktori abil tagasi püsti.

Hoiatus! Pärast tüve mahasaagimist ei tohi ülesjuuritud puud kunagi niisama seisma jätta. Kui puud täielikult maha ei saeta, võib see möödakäijatele peale kukkuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

Juurte käsitsi lõikamine enne masinlõikust on lubatud ainult siis, kui ülesjuuritud puu ei saa mingil juhul ümber pöörduda. Valida tuleb ohutu asukoht ka puhuks, kui tüvi peaks välja paiskuma.

Kui tüvi lõigatakse maha juure lähedalt, võib see suure jõuga külgsuunas liikuda. Seetõttu jälgi, et selja taga oleks vaba taganemistee. Seisa nii, et ülesjuuritud puu asub sinust vasakul ja lõika tüve paremalt, umbes 0,5 m piki tüve üles. Nii on sinu jalad kaitstud, kui tüvi läbisaagimisel külgsuunas välja paiskub.
Cutting uprooted fallen tree Cutting uprooted fallen tree
7. Ilma rippuva ladvaosata murtud puude koristamine

Murdunud puid ja kõrgeid kännutüükaid langetatakse harilikul moel nagu tavalisi puid. Kuid ole tähelepanelik – palk langeb tavaliselt kiiresti, selle alumine ots võib üles paiskuda ja palk võib korrapäratult veereda.

Varustus tormimurtud metsas töötamisel

Safety equipment when working in storm-felled forest