Park
Tooted ja uuendused

Linna haljasala kvantifitseerimine otse kosmosest

HUGSI.green toetab ülemaailmsete linnade rohelisemaks muutmist, pakkudes linnapiirkondade jaoks oluliste roheliste tulemuslikkuse põhinäitajate objektiivset ja korduvat kvantifitseerimist sadades linnades enam kui 60 riigis üle maailma.

Rohealad on linnade kopsud. Õhukvaliteedi parandamine ning üleujutuste ja vihmavee haldamisel abistamine. Kodanike füüsilise ja vaimse tervise toetamine. Linnastumise jätkudes on oluline jälgida linnades ja linnade ümbruses asuvate hallide ning roheliste alade omavahelist proportsiooni.

Selle algatusele andis hoo sisse Husqvarna 2019. aastal ja sellest on saanud rahvusvaheline positiivne mõjutaja linnapiirkondade haljasalade andmete alal.

HUGSI.green abil saavad linnad:

  • hankida äärelinnade roheline lähtejoon, et seada paika asjakohane rohestamise eesmärk;
  • jälgida linna rohestamiskavade mõjusid;
  • hinnata puuvõrade katet ja leida sobivaid istutatamiskohti;
  • Leida vähese taimestikuga alad;
  • tuvastada ülelinnalised taimestikku mõjutavad muutused. 

Koge linna haljasalade teadmiste väärtuslikkust HUGSI.green abil