Sådan gør du og vejledninger

6 trin til vellykket træfældning

De korrekte arbejdsteknikker er afgørende, når du skal fælde træer. Ikke blot for at skabe et sikkert arbejdsmiljø, men også for at være mere effektiv under arbejdet.

1. Planlæg forud

Hvis der skal ryddes træer med en motorsav, er forberedelse altafgørende. Hvis du planlægger fældningen og hvilke skovningsmaskiner, der skal anvendes, har du ikke bare etableret en sikrere arbejdsgang – oprydningsarbejdet efter fældningen vil også være meget nemmere. Først og fremmest skal du spørge dig selv, om der er nogen større hindringer – f.eks. elledninger, veje eller bygninger – i området. Opstil advarselsskilte, hvis du ved, at en vej krydser skovningsområdet, eller et stort antal personer passerer stedet dagligt.

Working with chainsaws part 1

2. Kontrollér fælderetningen

Fortsæt med at fastlægge fælderetningen ved at undersøge træet omhyggeligt. Hvordan ser grenene ud, og hvordan vokser de? Tag også vindretningen i betragtning. Hvis du er i tvivl om træets naturlige fælderetning, skal du gå et par skridt væk fra træet og efterprøve med en lodsnor (se faktaboksen for at få yderligere detaljer). Ryd omkring træet i den forventede fælderetning. Ryd også i et område på ca. 45 grader bag træet i begge retninger, så du forbereder din flugtrute.

Images Working with chainsaws, part 2

3. Beskæring af stammen

Når du har ryddet området, skal du stille dine advarselsskilte op og beslutte dig for træets faldretning og din flugtrute. Du skal kontrollere, at der er nok brændstof i tanken til den foreliggende opgave. Så er det tid til at beskære stammen, så du kommer af med alle de grene og kviste, der eventuelt vil sidde i vejen, når du foretager fældesnittet. Den sikreste måde at beskære på er at arbejde med en trækkende kæde (undersiden af savsværdet) fra toppen og nedad.

4. Beslut dig for, hvilken skæreteknik du vil anvende

Når stammen er fri for kviste op til skulderhøjde, er det tid til at udføre fældesnittet. Når du gør dette, er det vigtigt at huske på to ting: Fældekammen skal have en ensartet tykkelse med de rigtige mål, og fældekilen eller brækjernet skal indsættes, inden træet kan komme til at klemme omkring savsværdet. Den specifikke teknik, du skal bruge til snittet, afhænger af træets størrelse og hældning samt størrelsen på kædesavens sværd. Vi har samlet oplysninger om de forskellige teknikker her, så du selv kan finde ud af, hvilken metode der passer bedst til forholdene.  

Images Working with chainsaws, part 2

5. Kontrollér for sygdomme

Hvis du bemærker, at træet er misfarvet og blødt, eller hvis den nederste del af stammen ser opsvulmet eller sygdomsramt ud, skal du være meget forsigtig. Det er tegn på, at træet er angrebet af råd, hvilket betyder, at træfibrene er svækkede. Hvis dette forekommer, skal træet fældes i dets naturlige faldretning. Anvend et spil, hvis du er i tvivl. Rådangreb aftager som regel højere oppe i træet, så en mulighed kan være at fælde træet med en ekstra høj træstub.

Kædesave

Få mere at vide om vores kædesavssortiment

Lær mere

6. Vælg dit værktøj

Der er adskillige fældeværktøjer at vælge imellem, når træet skal fældes. Træets størrelse afgør, hvilken type skovningsudstyr du har brug for. Til de mindste træer behøver du normalt ikke fældeværktøjerne. Håndkraft er nok, muligvis ved hjælp af en lang stang. Fældekilen giver større fældekraft end de forskellige typer brækjern. I ekstreme tilfælde kan du bruge et reb og et spil, som er den sikreste og mest effektive måde at fælde et træ på. Se i faktaboksen for at få flere oplysninger om de forskellige værktøjer.

Sådan vurderes træets højde
  • Hold en pind i udstrakt arm lige foran dig, så pindens længde er lig med afstanden mellem dit øje og din hånd, og hold pinden lodret, så der dannes en retvinklet trekant mellem dit øje, hånden og pindens top.
  • Vend dig mod træet, og stil dig i en afstand, så træet ser ud til at være så højt som pindens længde. Hvis træet er skævt, får du et mere præcist resultat, hvis du måler fra siden, så træet hverken hælder imod dig eller væk fra dig.
  • Afstanden mellem dig og træet er nu lig med træets højde.
 
Illustrations Use Chainsaw Book 1 Working with chainsaws, part 1
Sådan måles et træs skævhed med en lodsnor
  • Ret lodsnoren mod toppen af træstammen.
  • Mål afstanden fra lodsnorens anslagspunkt til midten af stammen.
Fældeværktøj
  • Et fod-brækjern er velegnet til små træer ved udtynding. Isæt værktøjet, inden fældesnittet afsluttes, og stil dig med hele din vægt på løftestangen. Brækjernet er normalt teleskopisk og kan medbringes i et hylster i skovhuggerbæltet.
  • Brækjernet bruges til relativt små træer. Maksimér løftekraften ved at isætte værktøjet – inden fældesnittet afsluttes – allerbagest midt i fældesnittet. Løft med benene, og hold ryggen ret.
  • Slagbrækjernet anvendes på samme måde som brækjernet, men kan også bruges som et slagværktøj, når der arbejdes med fældekiler.
  • Fældekiler er bedst til mellemstore og store træer. De isættes, før fældesnittet afsluttes, og slås ind ved hjælp af en økse eller et slagbrækjern. Brug altid kiler af plastic eller aluminium, så du ikke risikerer at beskadige kæden, hvis du ved et uheld kommer til at save i dem.
  • Et spil anvendes i situationer, hvor du har brug for maksimal kraft og sikkerhed. Stålwiren fastgøres så højt oppe i træet som muligt for at opnå maksimal virkning.
Images Working with chainsaws, part 2