Forest
Juridisk

Imprint

Husqvarna Danmark A/S
Lejrvej 19, st. 3500 Værløse
Besøgsadresse: Lejrvej 19, st. 3500 Værløse

CVR-nr.:26205328

Telefon: +45 70 71 73 90

CEO: Pavel Hajman

Operatør af netbutikken
Husqvarna Direct AB (publ)
c/o Husqvarna AB
Drottninggatan 2
561 82 Huskvarna, Sverige

Bemyndiget repræsentant: Hans-Joachim Endress
Registreret i: Stockholm, Sverige under nummeret: 559170-2609
Momsreg.- ID (DK): DK13278954

Europa-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse (ODR), som findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved forbrugervoldgiftsretter.
Copyright: Alle artikler og billeder på husqvarna.com er beskyttet af copyright og må ikke reproduceres, genbruges eller anvendes til kommercielle formål.
Alle overtrædelser kan straffes ved lov. Alle rettigheder, herunder oversættelser, er forbeholdt. Reproduktioner af enhver art er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra Husqvarna.
Vi påtager os intet ansvar for uønskede manuskripter, databærere og billeder, illustrationer og fotos.

©03/2023 Husqvarna Danmark A/S