Forest
Juridisk

Hånd-/armvibrationer

Baggrund

EF-direktiv 2002/44/EF fastsætter minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagere mod risici for deres sundhed og sikkerhed, der opstår eller kan opstå som følge af eksponering for mekaniske vibrationer.

Vurderingen af vibrationseksponeringen beregnes i forhold til en standardiseret 8 timers daglig eksponeringsværdi, A(8). Efter oprettelse af A(8)-værdien bør dette sammenlignes med eksponeringsaktionsværdier og eksponeringsgrænseværdier. Idet direktivet fastsætter minimumsforskrifter, er det også vigtigt at kontrollere den gældende lovgivning i de enkelte medlemslande for at finde ud af, om denne lovgivning omfatter strengere eksponeringsværdier.

Afhængigt af den daglige eksponeringsaktionsværdi (EAV) og den daglige eksponeringsgrænseværdi (EGV) har arbejdsgiveren en forpligtelse til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at kontrollere vibrationseksponeringen.

Eksponeringsaktionsværdi (EAV)

Når en operatør udsættes for vibrationseksponering A(8), der overstiger en EAV på 2,5 m/s², skal arbejdsgiveren foretage en risikovurdering af arbejdsgangen og indføre kontrolforanstaltninger. For yderligere oplysninger henvises til direktiv 2002/44/EF og medlemslandenes lovgivning.

Eksponeringsgrænseværdien (EGV)

Under alle omstændigheder må arbejdstagere ikke udsættes for en EGV på mere end (5,0 m/s²).

Vejledning

A(8) < 2,5 m/s².
Daglig vibrationseksponering under aktionsværdien. Intet behov for yderligere foranstaltninger til reduktion af eksponeringen.

A (8) = 2,5-5,0 m/s²
Daglig vibration over aktionsværdien. Forøget risiko for udvikling af vibrationsrelaterede lidelser hos operatøren. Se Husqvarnas anbefalinger og direktivet 2002/44/EC for retningslinjer vedrørende reduktion af risici som følge af vibrationseksponering.

A(8) > 5,0 m/s²
Den daglige vibrationseksponering overskrider eksponeringsgrænseværdien. Reducer den daglige arbejdstid, og/eller brug en maskine med et lavere ækvivalent vibrationsniveau.

Anbefalede forholdsregler til at nedbringe vibrationseksponeringen

Brug kun eldrevne lavvibrationsværktøjer. Denne anbefaling kan betragtes som den vigtigste. Vibrationsoplysningerne findes ofte i producentens tekniske oplysninger.

Afkort brugstiden for værktøjet. Da A(8)-værdien er en funktion for både vibrationsværdien og eksponeringstiden, er et alternativ altid at reducere arbejdstiden.

Service og vedligeholdelse af maskinen. Følg producentens anbefalinger. Det er især vigtigt at vedligeholde klippeudstyret og de roterende elementer, der kan komme i ubalance på grund af slitage.