Forest
Juridisk

Anvendelsesvilkår

Generelt

Dette websted og eventuelle tilhørende underwebsteder (tilsammen "Webstedet") udgives og vedligeholdes af Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH eller deres koncernselskaber, datterselskaber eller filialer (tilsammen HUSQVARNA). Din brug af Webstedet er underlagt en juridisk bindende aftale mellem dig og HUSQVARNA ("Aftalen"). Ved at bruge Webstedet accepterer du at have læst, forstået og accepteret vilkårene og betingelserne og alle relaterede dokumenter.

Licens

Med forbehold for de vilkår og betingelser, der er angivet i denne Aftale, giver HUSQVARNA dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset ret til at tilgå, bruge og vise dette Websted og materialet på Webstedet. Du indvilliger i ikke på nogen måde at afbryde eller forsøge at afbryde driften af Webstedet.

HUSQVARNA giver dig alene tilladelse til at se og downloade oplysningerne ("Materialet") på Webstedet til din personlige og ikke-kommercielle brug. Denne tilladelse udgør ikke en overdragelse af ejendomsretten til Materialet og kopier af Materialet og er underlagt følgende begrænsninger: 1) Du skal på alle kopier af downloadet Materiale beholde alle meddelelser om ophavsret og andre meddelelser om beskyttelse, der er indeholdt i Materialet, 2) du må ikke ændre Materialet eller på nogen måde gengive eller offentligt vise, udføre eller distribuere eller på anden måde bruge eller videregive det til offentlige eller kommercielle formål, og 3) du må ikke overdrage Materialet til andre, medmindre du giver dem meddelelse om, og de accepterer, forpligtelserne i henhold til disse vilkår og betingelser for brug. Du accepterer at overholde alle yderligere restriktioner, der vises på Webstedet, som det måtte opdateres fra tid til anden. Dette Websted, herunder alt Materiale, er ophavsretligt beskyttet og er beskyttet af internationale love og traktatbestemmelser om ophavsretlig beskyttelse. Du indvilliger i at overholde alle love om ophavsret verden over ved din brug af dette Websted og at forhindre enhver uautoriseret kopiering af Materialet. HUSQVARNA giver dig ikke nogen udtrykkelige eller underforståede rettigheder i henhold til nogen lovgivning for patent, design, varemærker, ophavsrettigheder eller forretningshemmeligheder.

Brugergarantier

Du erklærer og garanterer, at du vil bruge Webstedet i overensstemmelse med denne Aftale, herunder love og bestemmelser i henhold til denne Aftale, og at overholde alle eksisterende og fremtidige politikker og regler for Webstedet. Du accepterer, at du ikke vil bruge Webstedet til at: (a) sende spam eller uopfordret kommunikation; (b) udgive dig for at være HUSQVARNA eller en anden eller give en tredjepart tilladelse til at foregive at være dig; (c) eftergøre overskrifter/toptekster eller på anden måde manipulere identifikatorer for at tilsløre oprindelsen af indhold, der overføres via Webstedet; (d) give urigtige oplysninger om din tilknytning til en person eller enhed; (e) opføre dig på en måde, som negativt påvirker andre brugeres mulighed for at bruge Webstedet; (f) deltage i aktiviteter, der ville krænke gældende ret; (g) opslå eller på anden måde sende materiale, som på nogen måde overtræder eller krænker andres rettigheder, eller som er ulovligt, chikanerende, ærekrænkende, vulgært eller på anden måde er stødende, eller som indeholder reklame eller salg af varer eller tjenesteydelser eller (h) indsamle eller opbevare personlige oplysninger om andre brugere uden udtrykkelig tilladelse fra disse brugere.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Oplysninger om HUSQUARNAs praksis i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger, hvordan vi indsamler og håndterer dine personlige oplysninger, og hvordan vi beskytter dit privatliv kan findes i HUSQVARNAs politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Ved at bruge dette Websted accepterer du, at dine personlige oplysninger bruges i overensstemmelse med HUSQVARNAs politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Ændringer

HUSQVARNA forbeholder sig retten til efter eget skøn at ændre, redigere, tilføje eller fjerne en hvilken som helst del af denne Aftale, dette helt eller delvist, til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer i denne Aftale vil træde i kraft, når de offentliggøres på Webstedet. Din fortsatte brug af Webstedet, efter at eventuelle ændringer i denne Aftale er blevet offentliggjort, vil blive betragtet som accept af disse ændringer.

HUSQVARNA er ikke juridisk forpligtet af denne Aftale og forbeholder sig alle sine juridiske rettigheder i forbindelse med manglende overholdelse. 

Immaterielle ejendomsrettigheder

Du anerkender og accepterer, at alle immaterielle ejendomsrettigheder (herunder men ikke begrænset til ophavsret, patenter, knowhow, fortrolige oplysninger, databaserettigheder og rettigheder til varemærker og design, uanset om de er registrerede eller ikkeregistrerede) på Webstedet tilhører HUSQVARNA eller deres licensgivere. Al goodwill og alle immaterielle ejendomsrettigheder, der opstår ved brug af sådanne immaterielle ejendomsrettigheder, der tilhører HUSQVARNA, tilfalder HUSQVARNA.

Du anerkender og accepterer, at du ikke vil bruge, og at intet i denne Aftale giver dig ret til at bruge, HUSQVARNAs varemærker, handelsnavne, servicemærker, logoer, domænenavne eller andre kendetegnende brandkarakteristika.

Vær opmærksom på, at alle oplysninger, uopfordrede forslag, idéer eller andre indlæg vil blive betragtet som ikke-fortrolige og ikke-beskyttede. Hvis du indsender oplysninger eller materiale, bortset fra i en patentoplysningsdeklaration som beskrevet i Husqvarnas politik vedrørende behandling af uopfordrede ideer, giver du HUSQVARNA ubegrænset, royaltyfri, uigenkaldelig og verdensomspændende licens til at bruge, gengive, vise, udføre, ændre, overføre og distribuere sådanne materialer eller oplysninger, og du erklærer dig samtidig indforstået med, at HUSQVARNA frit kan bruge idéer, koncepter, knowhow eller teknikker, som du indsender til os, til ethvert formål. Se HUSQVARNAs politik vedrørende behandling af uopfordrede idéer for yderligere oplysninger.

Software

Enhver form for software, som måtte være tilgængeligt for download fra dette Websted ("Softwaren"), er ophavsretligt beskyttede værker tilhørende HUSQVARNA og/eller deres leverandører.

Brugen af Softwaren er underlagt betingelserne i en eventuel slutbrugerlicensaftale, som følger med eller er indeholdt i Softwaren ("Licensaftalen"). Medmindre andet fremgår af Licensaftalen, stilles Softwaren til rådighed til download til slutbrugeres brug alene. Enhver form for reproduktion eller videreformidling af Softwaren i strid med Licensaftalen kan medføre civil- og strafferetlige sanktioner.

UDEN NOGEN FORM FOR BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN TIL EN ANDEN SERVER ELLER LOKALITET MED HENBLIK PÅ YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER VIDEREFORMIDLING UDTRYKKELIGT FORBUDT.

SOFTWAREN ER (OM OVERHOVEDET) KUN OMFATTET AF GARANTI I HENHOLD TIL BETINGELSERNE I LICENSAFTALEN. UD OVER DET, DER FREMGÅR AF LICENSAFTALEN, AFVISER HUSQVARNA HERMED ENHVER FORM FOR GARANTIER OG INDESTÅELSER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG INDESTÅELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, EJENDOMSRET OG GARANTIER OG INDESTÅELSER FOR, AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE.

Tredjepartswebsteder

For nemheds skyld indeholder Webstedet links til websteder på internettet, som ejes, offentliggøres og vedligeholdes af tredjeparter. HUSQVARNA forpligter sig ikke til at overvåge eller gennemgå indholdet på sådanne tredjepartswebsteder. HUSQVARNA er heller ikke ansvarlig for rigtigheden eller pålideligheden af sådanne tredjepartswebsteder.

Eksterne links til Webstedet

Alle links til Webstedet skal godkendes skriftligt af HUSQVARNA ud over, at HUSQVARNA giver sit samtykke til links, hvor: (i) linket kun er tekst indeholdende navnet "HUSQVARNA" og ikke indeholder nogen af HUSQVARNAs eller deres licensgiveres beskyttede varemærker; (ii) linket kun "peger" videre til www.husqvarna.com og ikke til undersider; (iii) linket, når det aktiveres af en bruger, viser denne side i fuld skærm i et fuldt funktionsdygtigt og navigerbart browservindue og ikke i en "frame" på det tilknyttede websted; og (iv) linkets udseende, position og andre aspekter af linket hverken kan skabe et falsk indtryk af, at en enhed eller dens aktiviteter eller produkter forbindes med eller sponsoreres af HUSQVARNA og heller ikke kan være til skade for eller forringe den goodwill, der er forbundet med navn og varemærker tilknyttet HUSQVARNA eller deres Associerede Selskaber. HUSQVARNA forbeholder sig til enhver tid retten til efter eget skøn at tilbagekalde dette samtykke til at oprette et link.

Udelukkelse af underforståede garantier

Selvom der er blevet truffet foranstaltninger for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne på og fortsat adgang til dette Websted, påtager HUSQVARNA sig intet ansvar herfor. MATERIALET KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER OG TYPOGRAFISKE FEJL. HUSQVARNA GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF MATERIALET ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF RÅD, MENINGER, ERKLÆRINGER ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER VISES ELLER FORMIDLES VIA WEBSTEDET. DU ANERKENDER, AT ENHVER TILTRO TIL SÅDANNE MENINGER, RÅD, ERKLÆRINGER, NOTATER ELLER OPLYSNINGER ER PÅ EGET ANSVAR. ALT INDHOLD LEVERES "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG "SOM DET ER TILGÆNGELIGT". HUSQVARNA FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE FREMSATTE PÅSTANDE ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE OG FOR DRIFTEN AF DETTE WEBSTED ELLER INDHOLDET. HUSQVARNA GARANTERER IKKE FOR ELLER FREMSÆTTER ERKLÆRINGER OM SIKKERHEDEN FOR DETTE WEBSTED. DU ANERKENDER, AT ALLE SENDTE OPLYSNINGER KAN OPFANGES. HUSQVARNA GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET ELLER SERVERNE, SOM GØR DETTE WEBSTED TILGÆNGELIGT, ELLER AT ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, DER SENDES AF HUSQVARNA, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ALLE SÅDANNE FREMSATTE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG BETINGELSER ER UDELUKKET UNDTAGEN I DEN UDSTRÆKNING, AT LOVEN FORBYDER DERES UDELUKKELSE. DENNE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER GÆLDER OGSÅ EVENTUELLE TREDJEPARTSWEBSTEDER.

Oplysningerne på webstedet kan indeholde referencer eller krydshenvisninger til HUSQVARNAs produkter, serviceydelser osv., som ikke er offentliggjorte eller tilgængelige i dit land. Nøjagtigheden af sådanne oplysninger kan ikke garanteres, især fordi disse oplysninger er underlagt ændringer, specifikke krav eller tilgængelighed, og sådanne henvisninger er ikke ensbetydende med, at HUSQVARNA har til hensigt at gøre sådanne produkter, serviceydelser eller lignende tilgængelige i dit land. Kontakt din lokale forhandler for at få fuldstændige oplysninger vedr. produkter, serviceydelser osv., som er tilgængelige for dig, og for at bestille. HUSQVARNA forbeholder sig retten til når som helst, efter eget skøn og uden forudgående varsel at ændre, redigere, tilføje og/eller tilbagetrække et produkt, en serviceydelse osv.

Ansvarsbegrænsning

I INTET TILFÆLDE VIL HUSQVARNA VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER, PØNALE, KONKRET DOKUMENTEREDE ELLER AFLEDTE SKADER (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER ERSTATNING FOR VIRKSOMHEDENS TAB AF FORRRETNINGSMULIGHEDER, MISTEDE KONTRAKTER, MISTEDE INDTÆGTER, MISTEDE DATA, MISTEDE INFORMATIONER ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSE) SOM FØLGE AF, I ANLEDNING AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DETTE WEBSTED ELLER DETS INDHOLD ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR, SELVOM HUSQVARNA ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UD OVER DE VILKÅR, DER ER ANGIVET HERI, VIL HUSQVARNA I INTET TILFÆLDE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FEJL, UNØJAGTIGHEDER, UDELADELSER ELLER ANDRE MANGLER ELLER UBETIMELIGHEDER ELLER MANGLENDE BEKRÆFTELSE AF OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER OGSÅ EVENTUELLE TREDJEPARTSWEBSTEDER.

Erklæring om værneting

Dette Websted styres, drives og administreres af HUSQVARNA fra virksomhedens kontorer i Sverige. HUSQVARNA fremsætter ingen erklæringer om, at materialet på dette Websted er passende eller tilgængeligt til brug andre steder uden for Sverige. Adgang til Webstedet fra områder, hvor indholdet af Webstedet er ulovligt, er forbudt. Hvis du besøger dette Websted fra steder uden for Sverige, er du ansvarlig for at overholde alle lokale love. Lovene for Kongeriget Sverige er gældende for denne Aftale, uden at der gives gyldighed til bestemmelser om lovkonflikter. Byretten i Stockholm er det eksklusive værneting i første instans ved enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne Aftale.

Dette er senest blevet opdateret den 26. august 2021.