Rewilding Zone

Opfyldelse af klimakrav gennem innovation

Klimaforandringer er en presserende udfordring for os alle. Selv om vi ikke har alle svarene, arbejder vi aktivt for en ressourceintelligent fremtid med lavt kulstofindhold for at reducere vores afhængighed af traditionelle brændstoffer. Vores klare mål er at reducere udledningerne med 35 % i hele vores værdikæde mellem 2015 og 2025, hvilket blev godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Faktisk er vi verdens første skov- og havevirksomhed, der gør det.

Vi sætter handling bag vores ord

Bee on flower

Vi arbejder globalt for lokal biodiversitet

En have fyldt med forskellige planter og bestøvere som bier er ikke bare smuk — det er en oase af biodiversitet. Dette mini-økosystem holder skadedyr ude på naturlig vis og skaber et stærkere og mere modstandsdygtigt miljø. For at hjælpe med at skabe og opretholde disse økosystemer samarbejder vi med eksperter, så vi opnår løbende læring og innovation, der gavner både os og vores kunder. Og små ændringer kan have stor virkning. Hvis du f.eks. udnytter funktionerne i vores robotplæneklippere, kan du nemt bidrage til biodiversiteten i din have.

Service Automower

Skabelse af cirkulære løsninger

Vores planets ressourcer er ikke uendelige, og vi skal lære at bruge dem klogere. Derfor har vien cirkulær tilgang til vores produkter og forsøger hele tiden at finde nye måder at få mest muligt ud af de materialer, som vi bruger. Vores mål er at producere produkter, der kan have en anden, tredje eller endda fjerde levetid, uanset om det er gennem reparation, genfremstilling eller
genanvendelse. Fordi de bedste ressourcer er dem, vi kan bruge igen og igen.
Husqvarna-ville

Store forandringer kræver store initiativer

Vi er stolte af at være en del af Husqvarna Groups Sustainovate-initiativ. Gennem dette initiativ har vi opstillet klare mål for bæredygtighed:
Kulstof: En reduktion af de absolutte CO2-udledninger med 35 % i hele vores værdikæde inden 2025.
Cirkulær: Lancering af 50 nye cirkulære innovationer inden 2025, som ændrer den måde, hvorpå vi bruger ressourcer.
Mennesker: Inspirere 5 millioner kunder og kolleger til at træffe bæredygtige valg. Besøg Sustainovate for at få mere at vide om vores planer om positive ændringer på tværs af alle vores brands. Du kan også downloade den årlige bæredygtighedsrapport for at få detaljeret dokumentation om vores mål om kulstofreduktion og cirkulære løsninger (se s. 3-4 og s. 14-15).