Park
Produkter og innovationer

Kvantificering af grønne byområder – fra rummet

HUGSI.green støtter grønnere byer i hele verden ved at levere objektiv og tilbagevendende kvantificering af vitale grønne KPI'er til byområder for hundredvis af byer i mere end 60 lande over hele verden.

Grønne områder er byens lunger. Giver bedre luftkvalitet og bidrager til at håndtere oversvømmelser og regnvand. Bidrager til indbyggernes fysiske og mentale sundhed. Efterhånden som urbaniseringen fortsætter, er det vigtigt at overvåge forholdet mellem grå og grønne områder i og omkring byerne.

Dette initiativ blev startet af Husqvarna i 2019 og er vokset til at blive en international autoritet inden for data om grønne områder i byområder.

Gennem HUGSI.green kan byer:

  • Få et øjeblikkeligt overblik over grønne byområder, som kan bruges til at sætte relevante grønne mål.
  • Registrer virkningerne grøn byplanlægning.
  • Vurder omfanget af grønne områder og find steder, der kan beplantes.
  • Find områder med lav vitalitet fra vegetation.
  • Registrer ændringer i byområdet, der påvirker vegetationen. 

Oplev det grønne byrum på HUGSI.green