Sådan gør du og vejledninger

Sikkerhedskrav til kædesave

Det er et farligt forehavende at arbejde med kædesave. Men hvis du følger nogle få grundlæggende anbefalinger, vil du kunne slippe af med eventuelle usikkerheder og koncentrere dig fuldt ud om den forestående opgave.

Før du starter
Der er flere ting, du skal gøre, før du påbegynder arbejdet med motorsave. Hvis du er alene, skal du sørge for at holde disse regler for øje:
 1. Fortæl en anden person, at du arbejder
 2. Parkér bilen, så du kan forlade stedet hurtigt
 3. Hav altid en mobiltelefon på dig

1. Sikkerhedsudstyr til kædesave

Sørg for, at du er korrekt klædt på og udstyret til opgaven. Alle kædesave leveres med visse obligatoriske sikkerhedsfunktioner (se faktaboksen). De fleste Husqvarna-kædesave er også udstyret med TrioBrakeTM, et system, der gør dig i stand til at stoppe kæden når som helst med højre hånd.

De mest almindeligt forekommende ulykker er flænger. Det vil sige "en personskade, der sønderriver huden", og udvides til at betyde et iturevet og ujævnt snit - præcis, hvad man kan forvente af en kæde, der trækker i bindevæv.

Med det rette udstyr kan du forhindre mange personskader. Med hensyn til tøj findes der internationale regler for, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Alt Husqvarnas kædesavsbeskyttelsestøj er testet og godkendt i overensstemmelse med relevante europæiske og internationale standarder, hvor det måtte være påkrævet. Men uanset hvor du befinder dig, skal du sørge for at have følgende på:

Professional Chainsaw

2. Planlæg "sikkerhed på pladsen"

Når du ankommer til arbejdspladsen, er det tid til at planlægge fældningen. For det første skal du sørge for, at der ikke befinder sig personer inden for mindst to gange træets højde fra det træ, du har til hensigt at fælde. Betragt træet for at se, om det er skadet af henfald eller revner. Hælder træet? I hvilken retning bør træet fældes, når du samtidig tænker over det efterfølgende arbejde?

3. Faldretning

De fleste træer har en naturlig fælderetning. Dette afhænger af træets hældning, grenenes form og snelast eller snedækkede grene. Hvis du er i tvivl om træets hældning, skal du gå lidt væk og kontrollere med en lodsnor.

I en vis udstrækning kan du tvinge et træ til at falde mod dets naturlige fældningsretning, men dette kræver viden, erfaring og de rigtige fældningsværktøjer til understøtning. Træer med svagt tømmer, som f.eks. døde eller henfaldne træer, bør altid fældes i den nemmeste retning.

Images Working with chainsaws, part 2

4. Håndtering af kædesaven

Her får du tips til håndtering af kædesaven. Brug af den korrekte teknik minimerer risikoen for personskader og overanstrengelse.

 1. Tommelfingergrebet Hold hele vejen rundt om håndtagene med tommelfingre og øvrige fingre, og grib med venstre tommelfinger under det forreste håndtag for at reducere tilbageslagskraften.
 2. Nærkontakt Vær ikke bange for saven. Hold den tæt ind til kroppen for at skabe balance og præcision.
 3. Stilling Den optimale arbejdsstilling er med venstre fod foran den højre og med knæene – ikke ryggen – bøjet.
 4. Stillestående kæde  Kæden må aldrig rotere, når du bevæger dig til at andet sted.
 5. Sikkerhedsafstand Sørg for, at der ikke befinder sig andre personer inden for en radius på 3 meter, når du arbejder med en kædesav.
Kædesavens sikkerhedsfunktioner – og deres betydning
 • Tilbageslagsskærmen og kædebremsen sikrer, at kæden stopper, hvis saven ikke håndteres korrekt eller i tilfælde af tilbageslag
 • Gasreguleringslåsen er udformet på en sådan måde, at kædesaven kun virker, når du holder en bestemt knap inde
 • Kædefangeren gør, at kæden ikke flyver af, hvis den knækker eller afspores
 • Højrehåndsskærmen beskytter højre hånd i tilfælde af, at kæden knækker eller afspores
 • Den let tilgængelige stopknap gør dig i stand til at stoppe kæden med det samme
To hurtige sikkerhedstips til kædesave
 • Få et kursus! Ingen er en erfaren kædesavsbruger fra første færd, og hvis du som begynder øver dig på egen hånd, kan du risikere at indlære den forkerte teknik.
 • Få udstyret kontrolleret! Kædesaven er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Sørg for, at disse bliver efterset regelmæssigt.