Automower®08-03-2024

Hvad er FOTA, og hvordan bruger jeg det?

FOTA står for Firmware Over The Air og er en funktion, der gør det muligt selv at opdatere firmwaren på din Automower®-robotplæneklipper. Firmwaren downloades til din plæneklipper ved hjælp af datatilslutningsmuligheder som f.eks. Wi-Fi eller mobilnetværk.

Krav til brug af FOTA

For at bruge FOTA skal du bruge:

  • En Automower®-model, der understøtter FOTA.
  • Indstillingen Søg efter nye firmwareopdateringer skal være aktiveret i Automower® Connect-appen (findes under Mere > Mine plæneklippere > Oplysninger om plæneklipper). Denne funktion er som standard aktiveret.

Kontrollér din firmwareversion

Hvis din model kan opdateres ved hjælp af FOTA, kan du se den aktuelle firmwareversion i Automower® Connect-appen under Mere > Mine plæneklippere > Oplysninger om plæneklipper > Softwareversion.

Download ny firmware

Firmwarepakken downloades automatisk til robotplæneklipperen. Når firmwaren er blevet downloadet, kan du starte installationen i Automower® Connect-appen.

Fakta om download af firmware

  • Plæneklipperen søger efter ny firmware en gang om ugen.
  • Når plæneklipperen har registreret, at ny firmware er tilgængelig, vil den begynde at downloade den.
  • For Automower®-modeller, der kun kommunikerer med Husqvarna Cloud ved hjælp af Wi-Fi, skal ladestationen være placeret i et område med Wi-Fi-dækning. Hvis ladestationen er placeret i et område med et svagt eller intet Wi-Fi-signal, kan robotplæneklipperen ikke downloade opdateringer.
  • For plæneklippere, der understøtter mobilforbindelse, er download af firmwarepakker inkluderet i plæneklipperens mobile abonnement.
  • Under download forbliver plæneklipperen parkeret i ladestationen, indtil den er færdig.
  • Hvis en planlagt start er planlagt under download, vises der en meddelelse i Automower® Connect-appen om, at plæneklipperen downloader firmware. Når download er fuldført, påbegynder plæneklipperen klipningen i henhold til tidsplanen.
  • Det kan tage 1-4 timer for plæneklipperen at downloade firmwaren.

Installation af ny firmware

Når en ny firmwarepakke er blevet downloadet til plæneklipperen, vises en meddelelse i Automower® Connect-appen, hvor du kan vælge at installere den nye firmware.

Tryk på Installer for at starte installationen eller Kassér for at få meddelelsen til at forsvinde for nu. Du kan finde installationsindstillingen igen under Mere > Mine plæneklippere > Oplysninger om plæneklipper.

Trinvis installationsvejledning

1. I firmwaremeddelelsen skal du trykke på Installer eller trykke på Mere > Mine plæneklippere i menuen og vælge Oplysninger om plæneklipper.

2. Tryk på Installer firmwareopdatering.3. Plæneklipperen skal være tilstrækkeligt opladet til, at installationen kan starte. Tryk på Parkér plæneklipper for at sætte plæneklipperen i ladestationen.4. Tryk på Installer firmwareopdatering for at starte opdateringen.

5. Firmwareopdateringen er nu fuldført. Tryk på Udført for at afslutte installationen.Bemærk: Plæneklipperen frakobles Automower® Connect-appen, når installationen starter. Plæneklipperen opretter automatisk forbindelse igen, når opdateringen er fuldført.

Overvågning af installationsstatus

Du kan følge installationsforløbet i Automower® Connect-appen.

Hvad hvis installationen mislykkes?

Hvis installationen mislykkes, skal du genstarte plæneklipperen. Opret forbindelse igen ved hjælp af Bluetooth, og kontrollér, hvilken firmwareversion der er installeret i Automower® Connect-appen under Mere > Mine plæneklippere > Oplysninger om plæneklipper > Softwareversion. Hvis den nye version er installeret, er alt fint. Hvis ikke, skal du genstarte installationen.

Produktbemærkninger til modeller, der understøtter FOTA

Yderligere information

Kontakt din lokale Husqvarna-forhandler for at få personlig hjælp til din Automower®-robotplæneklipper.

Var denne artikel til hjælp?