Položení naváděcího vodiče v instalaci pro sekačku Automower®

V instalaci sekačky Automower® je účelem našeho patentovaného naváděcí vodiče dovést robotickou sekačku Automower® v případě potřeby zpět do nabíjecí stanice, což snižuje doby hledání, zejména ve členitých zahradách.

Naváděcí vodiče rovněž vedou robotickou sekačku do odlehlých pracovních oblastí a umožňují jízdu průchody již od 60 cm. U průchodů užších než 2 m důrazně doporučujeme vést sekačku průchodem pomocí naváděcího vodiče. Sekačka mění trasu k nabíjecí stanici a od ní, aby na trávníku nezanechávala stopy.

U některých modelů je použití naváděcího vodiče nezbytné. U jiných modelů je volitelné, vždy ale doporučujeme instalovat jeden nebo více naváděcích vodičů. Počet naváděcích vodičů, které robotická sekačka Automower® podporuje, závisí na modelu.

Položení naváděcího vodiče

Tip! Chcete-li zapnout titulky, spusťte video a klikněte na ikonu nastavení (ozubené kolo). Poté zvolte možnost „Titulky/CC“ a vyberte si z dostupných jazyků.

Položení naváděcího vodiče: Podrobné pokyny

 1. Začněte u nabíjecí stanice: Naváděcí vodič by měl vycházet ze zadní části nabíjecí stanice a měl by se umístit doprostřed pod základní desku. Jeden konec naváděcího vodiče je třeba připojit k nabíjecí stanici a druhý konec k ohraničujícímu vodiči.
 2. Výběr správného vodiče: Použijte jeden typ vodiče v celé instalaci. Naváděcí vodič a ohraničující vodič by měly být stejného typu.
 3. Použití příslušenství Automower®: Konektor Automower® a spojka Automower®, které slouží k připojení naváděcího vodiče k nabíjecí stanici a ohraničujícímu vodiči, jsou součástí naší řady kvalitního příslušenství Automower®.
 4. Připojení naváděcího vodiče: Připojte konektor Automower® na konec naváděcího vodiče a umístěte ho na kolík G1 na nabíjecí stanici (nebo na kolík G2 nebo G3, pokud se jedná o druhý nebo třetí naváděcí vodič). Doporučujeme označit vodiče pomocí štítků, aby se daly snadno znovu zapojit, zejména po zimním skladování nabíjecí stanice uvnitř. U modelů Automower® NERA jsou všechny konektory přístupné z přední strany nabíjecí stanice.


Konektor Automower

 1. Položení vodiče: Před nabíjecí stanici položte rovně vodič do vzdálenosti nejméně 2 m (pro Aspire™ R4: 1 m). Pomocí kolíků připevněte vodič k zemi až k plánovanému místu připojení k ohraničujícímu vodiči.
 2. Připojení k ohraničujícímu vodiči: V místě spojení s ohraničujícím vodičem přerušte ohraničující vodič pomocí štípacích kleští. Připojte naváděcí vodič k ohraničujícímu vodiči pomocí spojky Automower®: Podívejte se na pokyny k použití spojky Automower®.


 1. Provedení kalibrace a ověření: Po instalaci naváděcího vodiče doporučujeme provést kalibraci naváděcího vodiče a ověřit, zda sekačka může pomocí naváděcího vodiče dojet k nabíjecí stanici a snadno do ní zajet.

Co je dobré vědět:

 • Pokud máte otevřený trávník, položte naváděcí vodič od nabíjecí stanice do středového bodu na opačné straně trávníku.
 • Nepokládejte vodič v ostrých úhlech (nad 45°), protože to může robotické sekačce zkomplikovat sledování naváděcího vodiče.
 • Robotická sekačka se vždy pohybuje vlevo od naváděcího vodiče (při pohledu směrem k nabíjecí stanici), proto se ujistěte, že je vlevo od naváděcího vodiče co nejvíce místa.
 • Pokud pokládáte naváděcí vodič na svah, umístěte jej šikmo, aby sekačce neprokluzovala kola.
 • Naváděcí vodič by neměl křížit ohraničující vodič – například tam, kde ohraničující vodič vede k ostrůvku.
 • Mezi naváděcím a ohraničujícím vodičem musí být alespoň 30 cm.
 • Pokud je naváděcí smyčka delší než 400 m (150 m pro model Aspire R4), může mít robotická sekačka potíže se sledováním naváděcího vodiče.
 • Upozorňujeme, že modely Automower® 320 NERA a 310E NERA mají tři připojení naváděcích vodičů, ale podporují použití pouze dvou naváděcích vodičů, takže lze použít pouze G1 a G2. Připojení naváděcího vodiče G3 nebude fungovat.

Instalace naváděcího vodiče: Příklad

Na obrázku níže jsou použity dva naváděcí vodiče. Jeden vodič vede sekačku kolem domu ke garáži, zatímco druhý vede sekačku skrz plot dolů po svahu a průchodem až ke skleníku. Naváděcí vodič rovněž sekačce pomáhá najít cestu zpět.

Členitá instalace se dvěma naváděcími vodiči

Nastavení naváděcího vodiče

Po instalaci doporučujeme upravit nastavení pokrytí travnaté plochy podle její složitosti. Pokud chcete mít jistotu, že sekačka pokryje všechny oblasti trávníku, můžete použít GPS navigaci (pokud ji sekačka podporuje) nebo provést nastavení pokrytí travnaté plochy, které využívá ohraničující a naváděcí vodiče k nasměrování sekačky do oblastí, které na trávníku určíte.

GPS navigace umožňuje sekačce používat vestavěný modul GPS k automatickému určení oblastí, které je třeba příště posekat. Nastavení pokrytí trávníku lze upravit v aplikaci Automower® Connect v části Další > Nastavení > Instalace > Pokrytí travnaté plochy nebo pomocí displeje sekačky v části Instalace > Pokrytí travnaté plochy.

Poznámka: Pokud sekačka podporuje technologii AIM, získáte ještě větší kontrolu nad pokrytím travnaté plochy, kdy pomocí aplikace Automower® Connect můžete snadno vytvářet pracovní oblasti s jedinečnými plány a výškami sečení.

Byl tento článek užitečný?