Jak provést základní nastavení a kalibraci robotické sekačky Automower®?

Před prvním spuštěním robotické sekačky Automower® je třeba provést sekvenci spouštění v nabídce robotické sekačky a automatickou kalibraci signálu naváděcího vodiče.

Základní nastavení a kalibrace

  1. Umístěte výrobek do nabíjecí stanice.*
  2. Zapněte výrobek.
  3. Vyberte jazyk, zemi, datum, čas a v případě potřeby nastavte PIN kód. U některých modelů je před výběrem osobního PIN kódu nutné zadat tovární PIN kód. Jako PIN kód nelze použít kód 0000.
  4. Spuštěním výrobku zahájíte kalibraci naváděcího vodiče. Proces kalibrace je automatický.

Během kalibrace některých nastavení se nyní výrobek vzdálí od nabíjecí stanice a zastaví se. Po dokončení kalibrace začne výrobek sekat.

*Pokud tento krok vynecháte, výrobek při prvním opuštění nabíjecí stanice vygeneruje nový signál smyčky a provede kalibraci.

Byl tento článek užitečný?