Jak vyzkoušet dokování pomocí nabíjecí stanice po instalaci ohraničujícího a naváděcího vodiče

Aby robotická sekačka našla nabíjecí stanici, začne vždy vyhledávat signál nabíjecí stanice. Po určité době ve snaze najít nabíjecí stanici začne hledat naváděcí a ohraničující vodič.

Po instalaci ohraničujícího a naváděcího vodiče robotické sekačky Automower® zkontrolujte, zda sekačka dokáže sledovat ohraničující nebo naváděcí vodič až k nabíjecí stanici a snadno provede dokování.

Test ohraničujícího vodiče – dokování

Po dokončení instalace ohraničujícího vodiče doporučujeme ověřit, zda robotická sekačka Automower® dokáže sledovat ohraničující vodič až k nabíjecí stanici a snadno provést dokování. Test by se měl provést ve směru i proti směru hodinových ručiček (Test vpravo / Test vlevo).

 1. Umístěte robotickou sekačku asi 3 m od ohraničujícího vodiče otočenou směrem k vodiči.
 2. Pokud chcete provést test pomocí aplikace Automower® Connect, navažte připojení Bluetooth a vyberte možnost Více > Nastavení > Instalace > Najít nabíjecí stanici > Test: Nastavení ohraničujícího vodiče.
  Pokud chcete provést test pomocí displeje sekačky, vyberte možnost Instalace > Najít nabíjecí stanici a přejděte na možnost testování ohraničujícího vodiče. Její přesné umístění se u jednotlivých modelů liší. Přesnou cestu k nabídce najdete v návodu k používání. Příklad: Instalace > Najít nabíjecí stanici > Přehled metod hledání > Hranice > Více > Test vpravo / Test vlevo.
 3. Stiskněte tlačítko START a zavřete víko (pokud ho váš model má).
 4. Zkontrolujte, zda výrobek sleduje ohraničující vodič až k nabíjecí stanici.
 5. Zkontrolujte, zda výrobek zajede do nabíjecí stanice.

Pokud výrobek nedokáže dokovat v nabíjecí stanici, zkontrolujte, zda jsou nabíjecí stanice, ohraničující vodič a naváděcí vodič nainstalovány v souladu s pokyny. Zkontrolujte také, zda byly izolovány všechny překážky v blízkosti vodiče. Pokud to nepomůže, změňte polohu nabíjecí stanice nebo ohraničujícího vodiče.

Test naváděcího vodiče – dokování

Po dokončení instalace naváděcího vodiče doporučujeme ověřit, zda robotická sekačka Automower® dokáže sledovat naváděcí vodič až k nabíjecí stanici a snadno provést dokování. Pokud je instalováno více naváděcích vodičů, měl by se provést test pro všechny naváděcí vodiče.

 1. Umístěte robotickou sekačku asi 3 m od naváděcího vodiče otočenou směrem k vodiči.
 2. Pokud chcete provést test pomocí aplikace Automower® Connect, navažte připojení Bluetooth a vyberte možnost Více > Nastavení > Instalace > Najít nabíjecí stanici > Test: Navádění X.
  Pokud chcete provést test pomocí displeje sekačky, vyberte možnost Instalace > Najít nabíjecí stanici a přejděte na možnost testování najít naváděcího vodiče. Její přesné umístění se u jednotlivých modelů liší. Přesnou cestu k nabídce najdete v návodu k používání. Příklad: Instalace > Najít nabíjecí stanici > Naváděcí vodič > Více > Testovat naváděcí vodič.
 3. Stiskněte tlačítko START a zavřete víko (pokud ho váš model má).
 4. Zkontrolujte, zda výrobek sleduje naváděcí vodič až k nabíjecí stanici.
 5. Zkontrolujte, zda výrobek zajede do nabíjecí stanice.

Test proběhne v pořádku, když sekačka dokáže sledovat naváděcí vodič celou cestu až do nabíjecí stanice a zajede do stanice na první pokus. Pokud sekačka nezajede do nabíjecí stanice napoprvé, automaticky to zkusí znovu.

Pokud výrobek nedokáže dokovat v nabíjecí stanici, zkontrolujte, zda jsou nabíjecí stanice, ohraničující vodič a naváděcí vodič nainstalovány v souladu s pokyny. Zkontrolujte také, zda byly izolovány všechny překážky v blízkosti vodiče a zda byl naváděcí vodič položen pod úhlem na strmém svahu. Pokud to nepomůže, změňte polohu nabíjecí stanice nebo naváděcího vodiče.

Byl tento článek užitečný?