Jak u sekačky na trávu vyměnit motorový olej

Aby vaše sekačka dosahovala optimálního výkonu, nezapomeňte každý rok měnit motorový olej. Nejlepší je učinit tak ještě před začátkem sezóny.

Jak u sekačky na trávu zkontrolovat hladinu motorového oleje

VÝSTRAHA: Příliš nízká hladina oleje může způsobit poškození motoru. Před spuštěním výrobku zkontrolujte hladinu motorového oleje v sekačce.

 1. Zaparkujte výrobek na rovné ploše a vypněte motor.
 2. Sejměte víčko olejové nádrže s olejovou měrkou.
 3. Setřete olej z olejové měrky.
 4. Zasuňte olejovou měrku do olejové nádrže, abyste mohli zkontrolovat hladinu oleje.
 5. Vyjměte olejovou měrku.
 6. Zkontrolujte hladinu oleje na olejové měrce.
 7. Pokud je hladina nízká, doplňte motorový olej a znovu zkontrolujte hladinu oleje. Při doplňování nádrže olejem používejte trychtýř, abyste zabránili případnému rozlití.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že používáte motorový olej doporučený pro konkrétní sekačku. Tyto informace naleznete v návodu k používání. Nemíchejte dva různé typy olejů.

Jak u sekačky na trávu vyměnit motorový olej

VAROVÁNÍ: Motorový olej je bezprostředně po vypnutí motoru velmi horký. Před vypuštěním nechte motorový olej vychladnout. Pokud se polijete motorovým olejem, omyjte zasažené místo mýdlem a vodou.

 1. Odpojte kabely zapalovací svíčky a tyto kabely umístěte tak, aby nemohly přijít do kontaktu se svíčkou.
 2. Sejměte uzávěr nádrže motorového oleje / měrku oleje a položte je na čistý povrch.
 3. Pomocí čerpadla vyprázdněte olejovou nádrž. Po skončení vyčistěte nástavec, aby nedošlo k rozlití oleje.
 4. Pomocí měrky oleje zkontrolujte, zda byl odstraněn veškerý olej.
 5. Doplňte olej podle specifikací oleje a jeho množství, které najdete v návodu k používání výrobku.
 6. Pomocí olejové měrky zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 1. Nechte sekačku běžet, dokud nebude nádrž prázdná.
 2. Odmontujte kabel zapalování od zapalovací svíčky.
 3. Sejměte víčko olejové nádrže.
 4. Pod sekačku umístěte nádobu na zachycení motorového oleje, čímž zabráníte rozlití.
 5. Nakloňte výrobek, aby se vypustil motorový olej z olejové nádrže.
 6. Doplňte do nádrže doporučený motorový olej. Správný typ motorového oleje naleznete v návodu k používání výrobku. Nemíchejte dva různé typy olejů. Doporučujeme používat motorový olej Husqvarna SAE 30.
 7. Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
Byl tento článek užitečný?