Ridery26.03.2024

Jak vyměnit motorový olej ve vaší sekačce se sedící obsluhou

Aby vaše sekačka se sedící obsluhou dosahovala optimálního výkonu, nezapomeňte každý rok měnit motorový olej. Nejlepší je učinit tak ještě před začátkem sezóny.

Jak zkontrolovat hladinu motorového oleje

 1. Zaparkujte výrobek na rovné ploše a vypněte motor.
 2. Otevřete kryt motoru.
 3. Povolte olejovou měrku a vytáhněte ji.
 4. Setřete olej z olejové měrky.
 5. Vložte olejovou měrku zpět dovnitř a utáhněte ji.
 6. Povolte a vytáhněte olejovou měrku a odečtěte hladinu oleje.
 7. Hladina oleje musí být mezi značkami na měrce. Pokud je hladina blízko značky ADD (Doplnit), doplňte olej po značku FULL (Plná).
 8. Doplňte olej otvorem, ve kterém je instalována olejová měrka. Olej doplňujte pomalu.
 9. Před nastartováním motoru řádně utáhněte olejovou měrku. Nastartujte motor a nechte jej asi 30 sekund běžet na volnoběžné otáčky. Vypněte motor. Počkejte 30 sekund a znovu zkontrolujte hladinu oleje.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že používáte motorový olej doporučený pro konkrétní sekačku se sedící obsluhou. Tyto informace naleznete v návodu k používání. Nemíchejte dva různé typy olejů.

Jak vyměnit motorový olej

Když je motor studený, spusťte před vypuštěním motorového oleje na 1–2 minuty motor. Tím se motorový olej zahřeje a snadněji se vypustí.

VAROVÁNÍ: Před vypuštěním motorového oleje nechte motor nejméně 1–2 minuty vypnutý. Motorový olej je velmi horký a může způsobit popáleniny. Před vypuštěním nechte motorový olej vychladnout.

VAROVÁNÍ: Pokud se polijete motorovým olejem, omyjte zasažené místo mýdlem a vodou.

 1. Pod vypouštěcí zátku oleje umístěte nádobu.
 2. Otevřete plastový uzávěr na konci vypouštěcí zátky oleje.
 3. Připevněte plastovou hadici na konec vypouštěcí zátky oleje pro prevenci rozlití oleje.
 4. Vypouštěcí zátku oleje otevřete jejím otočením proti směru hodinových ručiček a zatažením.
 5. Vyjměte olejovou měrku.
 6. Nechte olej vytéct do nádoby.
 7. Namontujte vypouštěcí zátku oleje.
 8. Vypouštěcí zátku oleje otevřete jejím zatlačením dovnitř a otočením ve směru hodinových ručiček.
 9. Sejměte plastovou hadici a na vypouštěcí zátku oleje nasaďte uzávěr.
 10. Olejový filtr odšroubujte otáčením proti směru hodinových ručiček.
 11. Mírně promažte olejem pryžové těsnění na novém olejovém filtru.
 12. Rukou otáčejte olejový filtr ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pryžové těsnění na místě, a poté jej ještě dotáhněte o půl otáčky.
 13. Pomalu doplňte olej otvorem pro olejovou měrku. Používejte olej správné viskozity podle rozsahu teplot na obrázku.
  VAROVÁNÍ: Nemíchejte různé typy olejů.
 14. Spusťte motor a nechte jej běžet na volnoběžné otáčky po dobu 3 minut.
 15. Vypněte motor a ujistěte se, že nedochází k úniku.
 16. Doplňte olej, aby se kompenzoval olej v novém olejovém filtru.
Byl tento článek užitečný?