Návody a příručky

Jak na plsť v trávníku

Přítomnost plsti znamená menší odolnost vašeho trávníku, který nemá dostatek síly pro sporty a ostatní aktivity a – v nejhorším případě – uvadne a odumře. Zde jsou tipy společnosti Husqvarna týkající se odstraňování plsti a nástrojů k tomu určených, jako jsou vertikutátory.

Plsť je vrstva odumřelého rostlinného materiálu, která vzniká mezi zónou zelené vegetace a povrchem zeminy. Pokud je váš trávník starý deset let, s největší pravděpodobností má plsť již tloušťku 30 až 40 milimetrů.

Jak vzniká travní plsť?

Travní plsť vzniká ve vašem trávníku, když organický odpad vzniká rychleji, než se stihne rozložit. K tomu dochází z mnoha různých důvodů. Mezi ty nejčastější patří:

  1. Příliš vysoká hustota trávníku, způsobená použitím moderních, mimořádně efektivních odrůd trávy.
  2. Nízká biologická aktivita v důsledku půdy chudé na živiny s nízkými hladinami humusu v růstové vrstvě trávy.
  3. Příliš nízká úroveň pH, často způsobená použitím hnojiv s vysokou kyselostí.
  4. Příliš velké množství trávy – větší, než jaké dokáží mikroorganismy zpracovat – často způsobené přehnojením.
Scarifier S 500 PRO

Kdy je plsť problém?

Tenká vrstva travní plsti může být pro váš trávník prospěšná, neboť funguje jako izolační a ochranná vrstva. Pokud však výška travní plsti překročí 5 milimetru, funkce trávy se změní. Jak se propustnost vody zhoršuje, kořeny rostou blíž k povrchu a hmotě kořenů a zhoršuje se výměna kyslíku. V důsledku toho je tráva méně odolná a již nedokáže zvládnout zátěž způsobenou sporty a dalšími aktivitami. Zvyšuje se riziko odumření trávy a některé odrůdy trav nepřežijí.

Výhody odstranění travní plsti

Odstraněním plsti dosáhnete hustšího a odolnějšího trávníku s lepší výměnou kyslíku, větší propustností vody, menším množstvím plevelu a sníženým rizikem onemocnění. Tráva tak bude odolnější, jelikož hmota kořenů a kořeny prorostou do větší hloubky.

Kdy se zbavovat plsti?

Pokud žijete v oblasti, kde se střídají roční období, odstraňování travní plsti je nejlepší provádět koncem jara nebo začátkem podzimu, kdy tráva dobře roste. Odstraňování travní plsti neprovádějte začátkem jara nebo během suchých období, protože mikroorganismy jsou v této době citlivé a nechráněné kořeny jsou vystaveny většímu riziku uschnutí.

Odstraňování plsti

Než se pustíte do odstraňování mechu neboli vertikutace, posekejte trávník nakrátko a seberte posekanou trávu (travní odřezky). Poté vyberte nejvhodnější stroj a nástroje pro váš typ trávníku. Pro travnaté plochy do 5000 metrů čtverečních se téměř vždy používá vertikutátor se sběrným košem nebo bez něj. Pro větší travnaté plochy použijte tažnou vertikutační jednotku. Ty obvykle mají přímý, integrovaný sběrný koš.

Volně se pohybující nože a pružinové zuby

Vertikutátor lze vybavit volně se pohybujícími noži, které efektivně odstraní plsť. Otočné nože by neměly proniknout hlouběji než 1 až 2 milimetry do půdy, aby nedošlo k poškození trávy. V citlivých oblastech, jako jsou ozdobné trávníky, můžete použít šetrnější metodu v podobě pružinových hrotů, které by však do půdy také neměly proniknout hlouběji než 1 až 2 milimetry. Volně se pohybující nože mají menší účinek.

Delta nože

Měli byste použít delta nože k odříznutí bočních kořenů trávy a účinnému boji proti listnatému plevelu. Tyto nože zabírají do půdy jen do hloubky 7–10 milimetrů, ale jsou velmi účinné. V teplejších zemích je vertikutace delta noži důležitá pro zlepšení účinku zavlažování. Zaručuje, že voda bude prosakovat ke kořenům trávy.

Delta Blade Reel

Po vertikutaci

Až dokončíte odstraňování mechu z trávníku, odstraňte vytrhaný materiál. Můžete jej zkompostovat, rozklad však bude trvat déle než u jiného zahradního odpadu, nebo jej odvézt na skládku zahradního odpadu. Pro dosažení nejlepších výsledků je následně vhodné trávník pohnojit, provést topdressing a zalít.