Продукти и иновации

Husqvarna 550 XP® Mark II и Husqvarna 545 Mark II – капацитет на рязане

Нашите тестове показват, че Husqvarna 550 XP® Mark II има по-висок капацитет на рязане от този на Stihl MS 261 C-M.

Illustration Use for Cutting Capacity on .com
  • Измерването на времето и оборотите на двигателя се извършва по електронен път десет пъти в секунда.
  • Когато верижният трион премине през първата точка, измерванията започват автоматично, а когато премине през втората, те спират.
  • Тези точки са разположени по такъв начин, че измерването се извършва само на второто дърво.

Най-добрата за този клас производителност на рязане

През 2018 г. Husqvarna извърши подробно изпитване на новия професионални верижен трион 550 XP® Mark II, като го сравни със Stihl MS 261 C-M. Изпитванията бяха извършени в контролирана среда и резултатите са убедителни.

Какво е капацитет на рязане?
Капацитетът на рязане се използва, за да се опише колко добре верижният трион изпълнява основната си задача – бързо рязане на дърво.
 
Този резултат е пряко свързан с обема работа, която може да извърши операторът. Колкото по-висок е капацитетът на рязане, толкова по-голяма е ефективността при работа. В крайна сметка Вие ще можете да свършите повече за по-малко време, което от своя страна се изразява в по-голяма печалба за изпълнителя или компанията.
 
Как се измерва капацитетът на рязане?
Капацитетът на рязане обикновено се измерва в cm²/s, което е площта на напречно рязане за единица време или за колко секунди може да се среже дървена трупа. Вие просто измервате времето, което е необходимо за отрязване на парче дърво при максималната номинална скорост, като обикновено сравнявате резултатите от измерванията при различните модели.
 
Как беше извършен този специален тест?
За постигане на максимална точност този тест беше извършен на механичен стенд с абсолютно нови верижни триони и ново режещо оборудване. Двата триона срязаха три квадратни дървени трупи, 20 x 20 cm, без кора.
 
Измерването е извършено при максималните номинални обороти. Верижният трион работи при пълна газ и оборотите на рязане се регулират от силата, която се използва за натискане на триона през дървения труп, като по-голяма сила означава по-ниски обороти.
 
За теста се използват три поставени един върху друг дървени трупи, като скоростта на рязане се измерва на средния дървен труп. Тестът е оптимизиран по такъв начин, че правилната скорост се достига при втория дървен труп. За всеки модел верижен трион се извършват три рязания, които се използват за изчисляване на разликата в капацитета на рязане между моделите.
 
Какво режещо оборудване беше използвано?
Husqvarna 550 XP® Mark II и 545 Mark II бяха оборудвани с 15" пикселова направляваща шина Husqvarna X-Force и веригата Husqvarna X-Cut SP33G. Stihl MS 261 C-M беше оборудван с направляваща шина 15" Stihl Rollomatic-e и верига Stihl RM3.
 
Резултатът
При всички изпитвания Husqvarna 550 XP® Mark II показа по-висок капацитет на рязане от Stihl MS 261 C-M, като сряза дървените трупи за по-кратко време.
 
*Искът се отнася за модел 550 XP® Mark II, изпитан от Husqvarna в контролирана среда

Свързани статии

Показване на 10 от 55