X-cut chain and X-Force bar on a log in the forest

Нашата най-добра верига досега

Имайки над 60-годишен опит в производството на верижни триони, можем да кажем, че веригите X-CUT™ са най-добрите досега. Чрез продължителни опити и изпитвания в лабораторни условия и в различни работни среди характеристиките и дизайнът на веригите X-CUT™ бяха усъвършенствани, за да се гарантира най-високо качество на производителността.

Произведени за Вашия верижен трион Husqvarna
Веригите X-CUT™ са разработени паралелно с верижните триони Husqvarna в нашата фабрика в Швеция. Това гарантира, че веригата X-CUT™ ще пасне идеално на Вашия верижен трион Husqvarna, ще подобри производителността на рязане и ще осигури максимални резултати.

T-shirt technical High-Viz, long sleeve

Остри при изваждане от кутията

Когато Ви бъдат доставени, веригите X-CUT™ са наточени и готови за рязане. На момента. Изключителните ъгли на заточване и острите като бръснач ръбове осигуряват прецизни срезове и превъзходна ефективност на рязане.

По-дълготрайна острота
Режещите елементи за веригите X-CUT™ са изработени от висококачествена въглеродна стомана за максимална издръжливост, а уникалното покритие от закалена стомана и хром Ви гарантира дълготрайна острота.

По-ефективно рязане в Норвегия

В далечна западна Норвегия, сред фиорди и планини, професионалистите в областта на поддръжката на горски площи Катрин Кесен и Кенет Хетлелид разчитат на своите моторни триони X-CUT™ за ежедневната работа.

Намерете точната верига за Вашия трион

Уверете се, че Вашата верига X‑CUT™ и трион Husqvarna си съвпадат перфектно за оптимални резултати.

Разяснения за веригите на Husqvarna

5 Опции
01.
Профил на режещия елемент

Пример, X‑CUT™ SP33G

C означава длето. Веригата има режещи елементи с квадратни ъгли, с което се осигурява превъзходна ефективност на рязане. Този профил на режещите елементи се препоръчва само за професионални потребители, работещи в чиста среда. (Фигура А)

S означава половин длето. Ъглите са заоблени, което улеснява техническото обслужване, и имат свойства за добро поддържане на остротата. Този профил на режещите елементи е по-щадящ по отношение на ъглите на заточване и е по-малко чувствителен към замърсяване. Подходящ за всички потребители. (Фигура B)

Illustration Benefit X-CUT Chain Cutter profile
02.
Тип на веригата

Пример, X‑CUT™ SP33G

P – Pixel
Някои от нашите вериги имат буквата P в името си, а тя означава Pixel. Веригите и направляващите шини Pixel са с по-тънки шасита, с ниско тегло и осигуряват тесен срез – което повишава ефективността на рязане. Този тип верига трябва да се използва само с направляващи шини Pixel. (Фигура А)

Няма буква – по стандарт
По-често обаче в името на веригата няма буква след C или S. Този тип верига е по-здрава, с по-широко рязане, като стандартното шаси дава възможност за употреба на по-стабилни и по-здрави вериги и шини. (Фигура B)

Illustration Benefit X-CUT Chain type
03.
Стъпка

Пример, X‑CUT™ SP33G

Първата цифра след буквите показва размера на стъпката. Миниверигите имат нископрофилни режещи елементи, по-малки кулисни предавки и са подходящи за по-малки верижни триони.

1 = 1/4" мини
2 = 0,325" мини
3 = 0,325"
8 = 3/8
9 = 3/8" мини

Стъпката на веригата трябва да съвпада със стъпката на направляващата шина и на задвижващия венец на верижния трион.

Illustration Benefit X-CUT Pitch
04.
Калибровка

Пример, X‑CUT™ SP33G

Втората цифра показва калибровката, т.е. дебелината на долната част на кулисната предавка.

1 = 1,1 mm/0,043"
3 = 1,3 mm/0,050"
5 = 1,5 mm/0,058"

Калибровката на веригата трябва да съвпада с калибровката на направляващата шина.

Illustration Benefit X-CUT Chain Gauge
05.
Добавена функция

Пример, X‑CUT™ SP33G

Последната буква в името на веригата означава, че има добавени функции; обикновено тя е G. G означава кулисна предавка с предпазител, т.е. функция за намаляване на отката. (Фигура А)

Illustration Benefit X-CUT Added feature

Свързани статии

Показване на 10 от 45