Артикули за измерване и маркиране

Дебеломери

Callipers

С таблица за обема на цилиндъра и сантиметър от двете страни.

За целта е необходимо да разрешите функцията за споделяне на местоположението
Намерете дистрибутор с функцията за търсене или като мащабирате картата.