Čo je technológia FOTA a ako ju používať?

Firmware Over The Air – firmvér cez internet (FOTA) je funkcia, ktorá vám umožňuje svojpomocne aktualizovať firmvér robotickej kosačky Automower®. Firmvér sa stiahne do vašej kosačky pomocou možností dátového pripojenia, ako je sieť wi-fi alebo mobilná sieť.

Požiadavky na používanie funkcie FOTA

Na používanie funkcie FOTA potrebujete:

Kontrola verzie firmvéru

Ak je možné váš model aktualizovať pomocou funkcie FOTA, aktuálnu verziu firmvéru nájdete v aplikácii Automower® Connect v časti Viac > Moje kosačky > Podrobnosti kosačky > Verzia softvéru.

Stiahnutie nového firmvéru

Balíček firmvéru sa stiahne do robotickej kosačky automaticky. Po stiahnutí firmvéru môžete spustiť inštaláciu v aplikácii Automower® Connect.

Fakty o sťahovaní firmvéru

  • Kosačka kontroluje dostupnosť firmvéru raz za týždeň.
  • Keď kosačka rozpozná, že je nový firmvér dostupný na stiahnutie, začne ho sťahovať.
  • V prípade modelov kosačiek Automower®, ktoré komunikujú so službou Husqvarna Cloud len pomocou pripojenia Wi-Fi, musí byť nabíjacia stanica umiestnená v oblasti s pokrytím siete Wi-Fi. Ak je nabíjacia stanica umiestnená v oblasti so slabým alebo žiadnym signálom Wi-Fi, robotická kosačka nebude môcť sťahovať žiadne aktualizácie.
  • V prípade kosačiek s podporou mobilného pripojenia je sťahovanie balíkov firmvéru zahrnuté v predplatnom pre mobilné dáta kosačky.
  • Počas sťahovania zostane kosačka zaparkovaná v nabíjacej stanici, kým sa nedokončí.
  • Ak je počas sťahovania naplánovaná práca, v aplikácii Automower® Connect uvidíte hlásenie, že kosačka sťahuje firmvér. Po dokončení sťahovania začne kosačka kosiť podľa plánu.
  • Sťahovanie firmvéru môže kosačke trvať 1 až 4 hodiny.

Inštalácia nového firmvéru

Keď je balík nového firmvéru stiahnutý do kosačky, v aplikácii Automower® Connect sa zobrazí upozornenie, kde si môžete zvoliť inštaláciu nového firmvéru.

Ťuknite na možnosť Inštalovať, čím začnete inštaláciu, alebo Odložiť, aby upozornenie na určitý čas zmizlo. Možnosť inštalácie opäť nájdete v časti Viac > Moje kosačky > Podrobnosti kosačky.

Podrobné pokyny na inštaláciu

1. V upozornení firmvéru ťuknite na možnosť Inštalovať alebo ťuknite na možnosť Viac > Moje kosačky v ponuke a vyberte položku Podrobnosti kosačky.

2. Ťuknite na možnosť Inštalovať aktualizáciu firmvéru.3. Kosačka musí byť dostatočné nabitá, aby sa inštalácia začala. Ťuknite na príkaz Zaparkovať kosačku, aby išla do nabíjacej stanice.4. Aktualizáciu spustíte ťuknutím na možnosť Inštalovať aktualizáciu firmvéru.

5. Aktualizácia firmvéru je dokončená. Ťuknutím na tlačidlo Hotovo dokončite inštaláciu.Poznámka: Keď sa začne inštalácia, kosačka sa odpojí z aplikácie Automower® Connect. Opätovne sa pripojí, keď bude inštalácia dokončená.

Monitorovanie stavu inštalácie

Postup inštalácie môžete sledovať v aplikácii Automower® Connect.

Čo ak sa inštalácia nepodarí?

Ak sa inštalácia nepodarí, reštartujte kosačku. Opätovne sa pripojte cez Bluetooth a v aplikácii Automower® Connect skontrolujte, ktorá verzia firmvéru je nainštalovaná – v časti Viac > Moje kosačky > Podrobnosti kosačky > Verzia softvéru. Ak je nainštalovaná nová verzia, všetko je v poriadku. Ak nie, inštaláciu spustite znova.

Poznámky k vydaniu pre modely s podporou technológie FOTA

Ďalšie informácie

O individuálnu pomoc týkajúcu sa robotickej kosačky Automower® neváhajte požiadať svojho miestneho predajcu značky Husqvarna.

Bolo tento článok užitočný?