Čo je nové v najnovšej aktualizácii firmvéru pre model Automower® 435X AWD a 535 AWD?

Pravidelnou aktualizáciou firmvéru pomáhate udržiavať robotickú kosačku Automower® v dobrom stave a máte prístup k novým funkciám a vylepšeniam, ktoré spoločnosť Husqvarna vydala.

Nižšie si môžete pozrieť poznámky k vydaniu pre najnovšie aktualizácie firmvéru k nasledujúcim modelom Automower®:

 • 435X AWD
 • 535 AWD

Oboznámte sa s tým, ako aktualizovať firmvér robotickej kosačky Automower® pomocou technológie FOTA (Firmware Over The Air).

Verzia firmvéru: 5958737-24A_P25-SwPkg_57.7 alebo 5464570-03A_P25v2-SwPkg_57.6 (v závislosti od roku výroby modelu)

Vydanie 2024-06

Vylepšenia

 • Spustenie pri štarte: Po aktivácii kosenia začne kosačka okamžite pracovať bez ohľadu na úroveň nabitia akumulátora.
 • Vylepšenia mapy AIM.
 • Všeobecné vylepšenia prevádzky a opravy chýb.

Poznámka: Táto verzia softvéru nie je povinná, ale dôrazne sa odporúča.

Verzia firmvéru: 5958737-23A_P25-SwPkg_54.4 or 5464570-02A_P25v2-SwPkg_54 (v závislosti od roku výroby modelu)

Vydanie 2024-02

Vylepšenia

 • Upravená klasifikácia určitých chýb. Namiesto ich označovania ako „fatálne“, sa teraz kategorizujú ako „overiteľné“.
 • Na displej bol pridaný informačný text.
 • Vylepšená navigácia po trávniku.
 • Vylepšená stabilita komunikácie Bluetooth pre spoľahlivejšie pripojenie.
 • Všeobecné vylepšenia a opravy chýb v prevádzke kosačky.

Poznámka: Táto verzia softvéru nie je povinná, ale dôrazne sa odporúča.

Verzia firmvéru: 5958737-22A_P25-SwPkg_47.21

Vydanie 2023-11

Vylepšenia

 • Vylepšenie senzora kolízie, keď je kosačka v nabíjacej stanici.

Poznámka: Táto verzia softvéru nie je povinná, ale dôrazne sa odporúča.

Verzia firmvéru: 5958737-21A_P25-SwPkg_47.16

Vydanie 2023-06

Nové funkcie

 • Ďalšie jazyky dostupné na displeji kosačky.
 • Zmenené správanie kontroliek, keď kosačka hlási poruchu.

Vylepšenia

 • Vylepšená funkcia GPS navigácie.
 • Vylepšená funkcia kosenia na okrajoch.
 • Všeobecné vylepšenia prevádzky a opravy chýb.

Poznámka: Táto aktualizácia softvéru je povinná.

Verzia firmvéru 5958737-20A_P25-SwPkg_47.10

Vydanie 2023-04

Vylepšenia

 • Oprava problému, ktorý viedol k chybe pri zdvíhaní, keď bola kosačka v nabíjacej stanici.

Poznámka: Táto verzia softvéru nie je povinná, ale dôrazne sa odporúča ju nainštalovať.

Verzia firmvéru 5958737-19C_25-SwPkg_47.9

Vydanie 2023-03

Nové funkcie

 • Pridaná podpora pre nové príslušenstvo: Automower® FlexiFence.
 • Pridaná podpora pre žací kotúč s 5 nožmi pre model 535 AWD.

Vylepšenia

 • Text pridaný na displej na zjednodušenie navigácie v ponuke.
 • Ďalšie chybové hlásenia na jednoduchšie riešenie problémov.
 • Vylepšená spoľahlivosť technológie AIM.
 • Vylepšené pokrytie trávnika v rámci funkcie GPS navigácie.
 • Lepšie správanie pri dokovaní na zlepšenie spoľahlivosti.
 • Všeobecné vylepšenia prevádzky a opravy chýb.

Poznámka: táto verzia softvéru nie je povinná, ale dôrazne sa odporúča ju nainštalovať.

Verzia firmvéru 5958737-18B_P25-SwPkg_22-5.33

Vydanie 2022-11

Vylepšenia

 • Oprava problému, ktorý spôsoboval chybu Vybitý akumulátor počas hľadania nabíjacej stanice.

Verzia firmvéru 5958737-17D_P25_SwPkg_22-5.31

Vydanie 2022-06

Vylepšenia

 • Oprava problému s kalibráciou výšku rezu, ktorý spôsoboval chybu Problém s výškou kosenia.
 • Oprava problému spojeného s nabíjaním fotovoltaikou.
 • Oprava obmedzenia hlásenia teploty počas nabíjania.

Poznámka: Keďže aktualizácia obsahuje funkciu týkajúcu sa bezpečnosti, je povinná a bude nainštalovaná automaticky.

Verzia firmvéru 5958737-17B_P25_SwPkg_22-5.19

Vydanie 2022-03

Nové funkcie

Teraz si môžete vytvoriť virtuálnu mapu záhrady na mieru s individuálnym a flexibilným riadením zón. Táto vylepšená virtuálna mapa umožňuje prispôsobiť kosenie záhrady, zobraziť navádzacie káble a ohraničovací kábel a tiež zobraziť polohu kosačky v reálnom čase.

Vylepšenia

 • Lepšia spoľahlivosť pripojenia ku cloudovej službe Automower® Connect.
 • Vylepšené monitorovanie akumulátora.

Poznámka: Keďže aktualizácia obsahuje funkciu týkajúcu sa bezpečnosti, je povinná a bude nainštalovaná automaticky.

Bolo tento článok užitočný?