Pripojenie robotickej kosačky Automower® k sieti Wi-Fi

Pripojením robotickej kosačky Automower® k sieti Wi-Fi jej umožníte komunikovať na diaľku so službou Husqvarna Cloud cez aplikáciu Automower® Connect, keď je v dosahu siete Wi-Fi.

S Wi-Fi pripojením môžete používať služby inteligentnej domácnosti, ako je Google Home, Amazon Alexa, IFTTT a otvorený protokol API na ovládanie robotickej kosačky a aktualizáciu firmvéru kosačky.

Ktoré modely kosačiek Automower® sa dokážu pripojiť k sieti Wi-Fi?

Nasledujúce modely kosačiek Automower® využívajú na komunikáciu so službou Husqvarna Cloud predovšetkým rozhranie Wi-Fi:
 • Aspire™ R4
 • 320 NERA
 • 310E NERA

Modely 320 NERA a 310E NERA je možné vylepšiť pridaním podpory mobilnej siete pomocou súpravy Automower® Connect, ktorá je dostupná ako príslušenstvo.

Nasledujúce modely kosačiek Automower® majú možnosť využívať na komunikáciu so službou Husqvarna Cloud tak mobilné, ako aj Wi-Fi siete:

 • 430X NERA
 • 450X NERA
 • 410XE NERA

Ostatné modely kosačiek Automower® nedisponujú potrebným hardvérom na pripojenie cez rozhranie Wi-Fi.

Ako pripojiť robotickú kosačku Automower® k sieti Wi-Fi

Ak chcete pripojiť robotickú kosačku Automower® k sieti Wi-Fi, najprv ju musíte spárovať s mobilným zariadením pomocou pripojenia Bluetooth.

Po spojení robotickej kosačky cez Bluetooth si môžete zvoliť pripojenie k jednej alebo viacerým sieťam Wi-Fi. Oboznámte sa s výhodami pripojenia k sieti Wi-Fi

Nasledujúce kroky vás prevedú pripojením robotickej kosačky k sieti Wi-Fi:

 1. Otvorte aplikáciu Automower ® Connect.
 2. Stlačte Prihlásiť sa a zadajte svoje prihlasovacie údaje.
 3. Musíte sa nachádzať v blízkosti robotickej kosačky a musíte byť pripojení cez rozhranie Bluetooth.
 4. Ak chcete získať dobrý signál siete Wi-Fi, robotická kosačka sa musí nachádzať v blízkosti sieťového smerovača.
 5. Vyberte položky Viac > Nastavenia > Automower® Connect.
 6. Zadajte PIN kód.
 7. V nastavení Wi-Fi ťuknite na možnosť Vybrať sieť.


Nepripojená k sieti Wi-Fi

 1. Vyberte požadovanú sieť zo zoznamu.
 2. Zadajte heslo siete a ťuknite na tlačidlo Pripojiť. V hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená.
 3. Počkajte, kým sa nadviaže spojenie.

Robotická kosačka je teraz pripojená k vybranej sieti Wi-Fi a heslo siete je uložené na neskôr.

Upozorňujeme, že sieť Wi-Fi musí byť pripojená k internetu, aby fungovala komunikácia so službou Husqvarna Cloud.

Pripojené k sieti Wi-Fi

Neviete nájsť svoju sieť Wi-Fi?

V zozname dostupných sietí sa zobrazuje najviac desať sietí naraz. Ak sa želaná sieť neobjaví na zozname, skúste nasledujúce:
 • Uistite sa, že ste k svojej robotickej kosačke pripojení cez Bluetooth.
 • Presuňte robotickú kosačku bližšie k smerovaču, aby mala silnejší signál.
 • V aplikácii Automower® Connect vyberte položky Viac > Nastavenia > Automower® Connect > Vybrať sieť > Znovu hľadať, aby ste spustili nové vyhľadávanie dostupných sietí.
 • Vyberte možnosť Pridať novú a zadajte názov siete, ktorá sa nenachádza v zozname, napríklad skryté siete. Upozorňujeme, že názov siete aj heslo rozlišujú malé a veľké písmená.
 • Reštartujte sieťový smerovač (postupujte podľa pokynov poskytovateľa sieťového smerovača). Počkajte minútu alebo dve, kým sa smerovač spustí, následne v aplikácii Automower® Connect vyberte položky Viac > Nastavenia > Automower® Connect > Vybrať sieť > Znovu hľadať, čím spustíte vyhľadávanie sietí.

Ku koľkým sieťam Wi-Fi sa dokáže robotická kosačka pripojiť?

Do svojho účtu môžete uložiť až desať sietí Wi-Fi, ale kosačka môže byť pripojená vždy len k jednej sieti.

Ak robotická kosačka stratí signál z aktuálne používanej siete, automaticky sa pokúsi pripojiť k inej dostupnej sieti, pričom uprednostní sieť s najsilnejším signálom.

Prepínanie medzi sieťami Wi-Fi

Ak ste pridali viac ako jednu sieť Wi-Fi, kosačka bude medzi nimi v prípade potreby prepínať automaticky.

Ak chcete manuálne vybrať konkrétnu sieť, ťuknite na požadovanú sieť v zozname. Ak ešte heslo nie je uložené, budete vyzvaní, aby ste ho zadali.

Odstránenie Wi-Fi pripojenia z robotickej kosačky Automower®

Ak chcete sieť Wi-Fi odpojiť a zabudnúť, ťuknite na ikonu odstránenia (kôš) vedľa názvu siete a potvrďte, že chcete sieť zabudnúť.

Od vybranej siete sa kosačka následne odpojí a zabudne ju. Aj potom ju uvidíte v zozname (ak to nie je skrytá sieť), ale na opätovné pripojenie k nej bude potrebné opätovne zadať heslo.

Výhody pripojenia kosačky k sieti Wi-Fi

Hoci pripojenie robotickej kosačky Automower® k sieti Wi-Fi nie je nevyhnutné, v mnohých prípadoch môže byť prospešné.

Modely využívajúce výhradne sieť Wi-Fi

Ak váš model kosačky Automower® komunikuje so službou Husqvarna Cloud výhradne použitím rozhrania Wi-Fi, môžete ju ovládať na diaľku a využívať služby inteligentnej domácnosti cez aplikáciu Automower® Connect, len pokiaľ sa kosačka nachádza v dosahu siete Wi-Fi.

Toto pripojenie tiež umožňuje stiahnuť nové aktualizácie firmvéru. Bez Wi-Fi pripojenia môžete kosačku ovládať do vzdialenosti 30 metrov cez rozhranie Bluetooth za predpokladu, že bola spárovaná s vaším mobilným zariadením.

Pamätajte, že pri sťahovaní a inštalácii aktualizácií firmvéru má byť kosačka dokovaná v nabíjacej stanici a pripojená k sieti Wi-Fi.

Modely s mobilnou a Wi-Fi technológiou

Ak váš model kosačky Automower® využíva na pripojenie k službe Husqvarna Cloud technológiu Wi-Fi aj mobilnú technológiu, pri ovládaní kosačky vám stačí využívať len dobré mobilné pripojenie. V oblastiach so slabým mobilným pokrytím však môže pripojenie Wi-Fi pomôcť udržať stabilné spojenie so službou Husqvarna Cloud.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich článkoch:

Obráťte sa na svojho miestneho predajcu značky Husqvarna, ak potrebujete pomoc s robotickou kosačkou Automower®.

Bolo tento článok užitočný?