Čo je nové v najnovšej aktualizácii firmvéru pre modely Automower® 310E NERA a 410XE NERA?

Pravidelnou aktualizáciou firmvéru pomáhate udržiavať robotickú kosačku Automower® v dobrom stave a máte prístup k novým funkciám a vylepšeniam, ktoré spoločnosť Husqvarna vydala.

Nižšie si môžete pozrieť poznámky k vydaniu pre najnovšie aktualizácie firmvéru k nasledujúcim modelom Automower®:

 • 310E NERA
 • 410XE NERA

Oboznámte sa s tým, ako aktualizovať firmvér robotickej kosačky Automower® pomocou technológie FOTA (Firmware Over The Air)

Verzia firmvéru: 5375223-05B_P17-SwPkg_62.7

Vydanie 2024-06

Vylepšenia

 • Spustenie pri štarte: Po aktivácii kosenia začne kosačka okamžite pracovať bez ohľadu na úroveň nabitia akumulátora.
 • Vylepšené správanie funkcie EdgeCut.
 • Vylepšené správanie na zníženie počtu falošných problémov s chybami „Uviaznutý“ a „Mimo pracovnej oblasti“.
 • Vylepšené správanie na zníženie počtu falošných problémov s chybami „Príliš strmý“ and „Prevrátený“.
 • Vylepšená manipulácia pri obchádzaní prekážok (410XE NERA).
 • Vylepšené pokrytie oblasti a práca s mapou vďaka technológii EPOS™.
 • Vylepšené správanie pri dokovaní.
 • Vylepšené správanie pri sledovaní navádzacieho kábla v úzkych pasážach.
 • Vylepšená funkcia Podpora EPOS™ káblom.
 • Vylepšená citlivosť bodového kosenia.
 • Vylepšené správanie na znižovanie počtu problémov s chybou „Cieľ sa nedá dosiahnuť“.
 • Vylepšená funkcia obnovenia továrenských nastavení.
 • Všeobecné vylepšenia prevádzky a opravy chýb.

Poznámka: Táto verzia softvéru nie je povinná, ale dôrazne sa odporúča.

Verzia firmvéru: 5375223-02B_P17-SwPkg_54.11

Vydanie 2024-04

Nové funkcie

 • V tomto vydaní nie sú žiadne nové funkcie.

Vylepšenia

 • Vylepšené správanie kosačky v rohoch a úzkych priestoroch na zníženie miery uviaznutia.

Ak potrebujete individuálnu pomoc s robotickou kosačkou Husqvarna Automower®, obráťte sa na svojho miestneho predajcu značky Husqvarna.

Bolo tento článok užitočný?