Čo je nové v najnovšej aktualizácii firmvéru pre model Automower® Aspire™ R4?

Pravidelnou aktualizáciou firmvéru pomáhate udržiavať robotickú kosačku Automower® v dobrom stave a máte prístup k novým funkciám a vylepšeniam, ktoré spoločnosť Husqvarna vydala.

Nižšie si môžete pozrieť poznámky k vydaniu pre najnovšie aktualizácie firmvéru k nasledujúcim modelom Automower®:

  • Aspire™ R4

Oboznámte sa s tým, ako aktualizovať firmvér robotickej kosačky Automower® pomocou technológie FOTA (Firmware Over The Air)

Verzia firmvéru: 5365688-05A_P005H-SwPkg_54.2

Vydanie 2024-02

Vylepšenia

  • Vylepšené dokovanie do nabíjacej stanice.
  • Vylepšené sledovanie navádzacieho kábla.
  • Opravený problém, ktorý spôsoboval, že sa neuložili plány.

Verzia firmvéru: 5365688-04A_P005H-SwPkg_48.10

Vydanie 2023-06

Vylepšenia

  • Vylepšené správanie kosačky.
  • Vylepšená funkcia rozhraní Wi-Fi a Bluetooth.

Verzia firmvéru: 5365688-03B_P005H-SwPkg_48.4

Vydanie 2023-04

Vylepšenia

  • Pridaná hardvérová podpora.
Bolo tento článok užitočný?