1/1
Oprema za brušenje verižnih žag

Ploščate pile

 
 
 
 

Različica izdelka

 
 
 
 
 
 

Opis izdelka

Za brušenje globinskega zoba potrebujete ploščato pilo in šablono za brušenje globinskih zob. Z ostro verigo je vaše delo enostavnejše in varnejše.