Novice in mediji

Pogoji in določila za posodobitev Doom® (1993) Automower® Beta Update

Posodobitev Doom® (1993) Automower® Beta Update (oglejte si spodnjo definicijo) je programska oprema družbe Husqvarna AB, mat. št. 556000-5331, SE-561 82 Huskvarna, Švedska ("Husqvarna"). Ko se registrirate za prenos, prenos, dostopate do, nameščate ali kako drugače uporabljate posodobitev Doom® (1993) Automower® Beta Update, se strinjate s temi pogoji in določili in se zavezujete k njihovemu spoštovanju.

Programska oprema vsebuje igralni pogon Chocolate Doom, posebej prilagojen za uporabo v nekaterih modelih robotskih kosilnic Husqvarna Automower® NERA, med katerimi so Husqvarna Automower® 450X NERA, Husqvarna Automower® 430X NERA, Husqvarna Automower® 320 NERA, Husqvarna Automower® 310E NERA in Husqvarna Automower® 410XE NERA ("Chocolate Doom za Automower®") in potrebne datoteke WAD ("programska oprema WAD") (skupno poimenovanje "Doom® (1993) Automower® Beta Update").

Posodobitev Doom® (1993) Automower® Beta Update bo na voljo za prenos izključno prek aplikacije Husqvarna Automower® Connect izključno za lastnike robotskih kosilnic Husqvarna Automower® NERA, kot je navedeno zgoraj. Če želi lastnik dostopiti do posodobitve Doom® (1993) Automower® Beta Update, se mora za to posodobitev registrirati na tem naslovu: www.husqvarna.com/register-doom. Zadnji dan za registracijo je 26. avgust 2024. Husqvarna bo posodobitev Doom® (1993) Automower® Beta Update dala na voljo za prenos prek aplikacije Automower® Connect. Od registracije do trenutka, ko lahko Doom® (1993) Automower® Beta Update igrate na svoji robotski kosilnici Automower®, lahko mine tudi en teden. Doom® (1993) Automower® Beta Update je na voljo samo v državah, naštetih na spletni strani https://www.husqvarna.com/doom.

Potrjujete, da ste stari najmanj 18 let in se strinjate, da bo Doom® (1993) Automower® Beta Update in povezane funkcije na voljo za igranje samo na vaši robotski kosilnici Automower® od 9. aprila 2024 do 9. septembra 2024. Po tem datumu bo posodobitev Doom® (1993) Automower® Beta Update® odstranjena iz vaše robotske kosilnice Husqvarna Automower® z novo posodobitvijo programske opreme, ki jo inicializira Husqvarna. Poleg tega tudi potrjujete, da ste seznanjeni z opozorilom, da družba Husqvarna odsvetuje prenos, namestitev ali shranjevanje posodobitve Doom® (1993) Automower® Beta Update v vaši robotski kosilnici Husqvarna Automower® na lastno pest tudi po 9. septembru 2024, saj ima lahko to resne negativne posledice za predvideno delovanje robotske kosilnice Husqvarna Automower®, vključno s preprečevanjem nadaljnjih posodobitev programske opreme robotske kosilnice Husqvarna Automower®.

Strinjate se tudi, da je programska oprema WAD licencirana za družbo Husqvarna v skladu z licenčno pogodbo za programsko opremo za omejeno uporabo, in potrjujete, da se strinjate tudi z navedeno licenco. Taka licenca na primer določa, prepoved spreminjanja, prevajanja, razširjanja, razgradnje, obratnega inženiringa, ali ustvarjanja izpeljank na podlagi programske opreme WAD. Takšna licenca določa tudi, da se strinjate, da programska oprema WAD ne bo poslana, prenesena ali izvožena v katero koli državo v nasprotju z ameriškim zakonom o nadzoru izvoza, in da programske opreme WAD ne boste uporabljali na noben drug način, ki je v nasprotju z veljavnimi zakoni. Veljajo dodatne obveznosti. Besedilo licence si oglejte tu: WarrensDream/doom-wad-shareware-license.txt na naslovu · ChrisJan00/WarrensDream · GitHub.

Husqvarna si pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne prenos ali uporabo posodobitve Doom® (1993) Automower® Beta Update nekaterim lastnikom kosilnic in kadar koli odstrani posodobitev Doom® (1993) Automower® Beta Update. Zgoraj navedeni datumi so okvirni in nezavezujoči za družbo Husqvarna.

Izrecno potrjujete in se strinjate, da posodobitev Doom® (1993) Automower® Beta Update uporabljate na lastno odgovornost. Posodobitev Doom® (1993) Automower® Beta Update je različica in je na voljo "kot je" in brez kakršne koli garancije. Husqvarna zavrača vse navedbe in jamstva, izrecna ali nakazana, vključno z neomejenimi jamstvi o primernosti za prodajo, za zadovoljivo kakovost, dostopnost ali brezhibnost za točno določen namen ter navedbe in jamstva o nekršenju pravic, ki jih izdajo tretje osebe. Družba Husqvarna ne jamči ali se kakor koli zavezuje za varnost, neprekinjen čas delovanja ali razpoložljivost posodobitve Doom® (1993) Automower® Beta Update. Družba Husqvarna ne jamči, da je posodobitev Doom® (1993) Automower® Beta Update brez virusov ali drugih škodljivih elementov. Vse izjave, jamstva in pogoji so izključeni do največje možne mere, kot to dopušča zakonodaja.

V kolikor ni z veljavnim zakonom drugače predpisano, družba Husqvarna ni v nobenem primeru odgovorna za neposredno, posredno, posledično, kazensko, posebno ali nenamerno škodo (vključno z neomejeno škodo zaradi izgube posla, pogodbe, prihodkov, podatkov, telesnih poškodb, informacij ali prekinitve poslov), ki je posledica, je nastala na podlagi ali je povezana z uporabo ali nezmožnostjo uporabe posodobitve Doom® (1993) Automower® Beta Update, je posledica ali je zgolj povezana s temi pogoji in določili, tudi če je bila družbi Husqvarna že pred tem znana možnost pojava. Poleg pogojev, določenih v tej pogodbi, ni družba Husqvarna v nobenem primeru odgovorna za napake, nenatančnosti, izpust elementov ali druge pomanjkljivosti v okviru posodobitve Doom® (1993) Automower® Beta Update. Enako velja za in vključuje osebno odgovornost zase in zaposlene družbe Husqvarna, zastopnike in druge osebe.

Nadzor, upravljanje in skrbništvo posodobitve Doom® (1993) Automower® Beta Update izvaja Husqvarna iz svojih prostorov na Švedskem. Če do posodobitve Doom® (1993) Automower® Beta Update ne dostopate s Švedske, ste odgovorni za skladnost z vsemi lokalnimi zakoni. Izvajanje pogojev in določil in uporaba posodobitve Doom® (1993) Automower® Beta Update morata biti v skladu z švedsko zakonodajo, kar pa ne velja za dele, ki so v sporu z zakoni in določili. Za reševanje sporov, ki izhajajo iz določil teh pogojev in določil, je v prvi fazi izključno pristojno okrožno sodišče v Stockholmu; razen če uporaba in izvrševanje obveznega in veljavnega prava ne bosta onemogočeni v vsebini te pogodbe.