1/1
Dodatki za visokotlačne čistilnike

Protipovratni ventil

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis izdelka

Protipovratni ventil preprečuje, da bi voda iz visokotlačnega čistilca lahko stekla nazaj po cevi v vir pitne vode.