GSP content Skövde
Nyheter och media

Nu släpps Husqvarnas första slinglösa modell

2020 presenterade Husqvarna sin nya tekniska lösning - robotgräsklipparen som inte behöver begränsningskablar utan styrs med ett satellitbaserat navigationssystem. Sedan dess har pilottester genomförts på flera platser i Europa och USA med lyckat resultat. Husqvarna Automower® 550 EPOS släpps på den svenska marknaden våren 2021.

Pilottesten bestod av 100 robotgräsklippare som testades i flera länder, till exempel på Djurgården i Stockholm, Ullevi i Göteborg, Münchens flygplats och konstcentret La Seine Musicale i Paris. Djurgården i Stockholm har mer än 15 miljoner besökare per år. Där testades Husqvarna Automower® 550 EPOS under våren och sommaren förra året.

– De största fördelarna med robotgräsklipparen Husqvarna 550 EPOS är den enkla installationen och den flexibla områdeshanteringen som gör det möjligt för oss att skapa tillfälliga stay out zones när parkens gräsmattor används för evenemang eller stängs av andra skäl. Med den här typen av teknik kan vi använda robotgräsklippare till 75 procent av vår klippning, jämfört med tidigare 25 procent, säger Gunnar Björkman, parkchef vid Kungliga Djurgården.

Den nya robotgräsklipparen möter de ständigt ändrade behov som till exempel idrottsarenor samt offentliga grönytor har och gör det möjligt att klippa på svårhanterliga platser.

– Husqvarnas EPOS-teknik ger en hållbar och kostnadseffektiv lösning som förenklar underhållet av stora gräsmattor. Eftersom robotgräsklipparen är batteridriven släpper den inte ut några avgaser och den låga vikten och dess energieffektivitet bidrar till att minska koldioxidavtrycket, säger  Samuel Ludvigsson, Key Account Manager för Husqvarna.

Satellitnavigeringssystemet har hög precision och ger en noggrannhet på 2-3 centimeter. Det används för att skapa digitala gränser som robotgräsklipparen ska klippa inom. De digitala gränserna möjliggör också luftning och vertikalskärning av gräsmattan utan att behöva skada begränsningskablarna. Gränserna ändras lätt via mobiltelefonen. Med funktionen Precise Area Management kan flera arbetsytor avgränsassamtidigt på olika tider och med olika inställningar. Det gör det också möjligt att skapa stay out zones, områden som tillfälligt inte ska klippas. Robotgräsklipparen är lätt att installera, har större flexibilitet jämfört med tidigare modeller och klarar ytor på upp till 5 000 kvadratmeter.

På grund av sin låga ljudnivå på endast 65 decibel är Husqvarna Automower® 550 EPOS extra lämplig för miljöer som kräver viss grad av bullerkontroll. Det kan handla om till exempel golfbanor, fotbollsarenor eller stadsparker.  Det är enkelt att kontrollera underhåll och annan hantering på distans via apparna Automower® Connect och Husqvarna Fleet Service™.

Husqvarna Automower® 550 EPOS finns för leverans i april. Rekommenderat pris för klipparen är 59 900 SEK, referensstation 12 900 SEK.