Automower 305 and Google home
Instruktioner och guider

Lägg till en Automower®-robotgräsklippare i Google Home

När du har lagt till Automower®-robotgräsklipparen i Google Home blir den en naturlig del av morgonrutinen, barnens fritidsaktiviteter, grillförberedelserna och många andra dagliga bestyr.

Vad krävs?

En Husqvarna Automower® X-line-modell* eller ett Automower® Connect-kit.

Du kan använda Google Assistent för att styra alla Automower® X-line-modeller*. På så sätt blir din robotgräsklippare en naturlig och helt integrerad del av ditt system för hemautomation. Vanliga Automower®-modeller kan också bli en del av ditt smarta hem om de har ett Automower® Connect-kit.

Steg för steg

Om du vill styra din Automower®-robotgräsklippare med Google Assistent måste du först lägga till klipparen som en enhet i Google Home-appen.

  1. Se till att Google Home är korrekt konfigurerat.
  2. Tryck på + (plus) i Google Home-appen.
  3. Välj Set up device (Konfigurera enhet).
  4. Välj Works with Google (Fungerar med Google) och sök sedan efter Husqvarna Automower® i listan med tillgängliga tjänster.
  5. Om Automower® Connect-appen är installerad och du är inloggad i appen på din enhet väljer du Authorise (Godkänn) för att ge Google åtkomst till ditt Automower® Connect-konto. Om du inte är inloggad på ditt Automower® Connect-konto visas en uppmaning om att logga in.

När du har loggat in blir alla klippare i ditt Automower® Connect-konto Google Home-enheter och du kan då styra dem med Google Assistent.

Information om vilka röstkommandon som ska användas finns i Styra din Automower®-robotgräsklippare med Google Assistent.

*Om du vill lägga till en Automower® 330X-modell måste du installera ett Automower® Connect-kit.