1/1
 
 
 
 
 
 

Produktbeskrivning

Med tabell för cylindervolym, centimetergradering på två sidor