Vilka behörigheter har de olika användarrollerna i Husqvarna Fleet Services™?

Det finns tre användarroller i Husqvarna Fleet Services™:

  • Ansvarig – hanterar kontoinställningar, lägger till användare och har full åtkomst till alla funktioner.
  • Tekniker – tar hand om maskininstallationer, underhåll, inställningar, serviceloggar och uppdateringar av programvara. Har full åtkomst till alla maskinfunktioner
  • Användare – kan få åtkomst till grundläggande maskinkontroller och läsa information om maskiner. Har endast åtkomst från mobilappen för Husqvarna Fleet Services™

Behörigheterna är angivna i tabellerna nedan. Vilka data och åtgärder som är tillgängliga är olika för webbportalen och mobilappen.

Företagsledning

Webb
ÅtgärdChefTekniker
Bjuda in användareX
Hantera gatewaysXX
Ladda ner maskindataXX
Uppgradera abonnemangX
Redigera företagsinformationX
Godkänn våra regler och villkorXX

Maskinhantering

WebbMobilapp
ÅtgärdChefTeknikerChefTeknikerAnvändare
Lägga till sensorer eller maskinerXXXX
Hantera sensorer eller maskinerXXXX
Visa maskinanvändningXXXXX
Visa koldioxidavtryckXX
Visa maskinlistaXXXXX
Visa maskininformationXXXXX
Starta och stoppa Automower®-robotgräsklippareXXXXX
Ställa in klipphöjd för Automower®-robotgräsklippareXXXX
Schemalägga Automower®-robotgräsklippareXXXX
Visa underhållsdataXXXXX
Ange underhållspåminnelserXXXX
Redigera underhållsdataXXXX
Uppdatera programvaran för maskinerXX
Var den här artikeln till hjälp?