Motorsåg2022-12-07

Varför startar motorsågen för att sedan dö?

När du arbetar med motorsågen händer det ibland att den stannar. Det kan betyda att det är problem med produkten.

Motorsågen startar och dör sedan

Om motorsågen dör direkt efter att du har startat den kan det finnas ett par orsaker:

Det första du ska kontrollera är att det finns bränsle i motorsågen. Se till att produkten är fylld med bränsle och starta den.

En annan sak som kan påverka motorsågens funktion är gammalt bränsle.
När du förvarar motorsågen under en kort tid kan bränslet bli gammalt. Om produkten förvaras med bränsle i kan bränslet bli gammalt med tiden. Detta leder till att systemet blir igensatt eller begränsat.

Bränslerelaterade fel omfattas inte av garantin. Produkten måste servas på ett lokalt auktoriserat servicecenter.
För att förhindra den här typen av problem ska du se till att det inte finns något bränsle i motorsågen innan den förvaras. Använd alltid nytt bränsle när du börjar använda motorsågen.

Om motorsågen fortfarande startar och sedan dör kontrollerar du luftfiltret. Om luftfiltret är smutsigt eller skadat ska det rengöras eller bytas ut.
Rengöra luftfiltret på en motorsåg

En annan orsak till att motorsågen startar och sedan dör kan vara att gnistfångaren är smutsig eller igensatt. Om så är fallet rengör du den med en stålborste.

Motorsågen stannar eller dör när den vrids åt sidan

Om motorsågen stannar när du håller den sidledes beror det vanligtvis på att bränslefiltret inte längre är i kontakt med bränslet. Bränslefiltret måste vara i kontakt med bränslet när du ändrar motorsågens position.

Husqvarna-motorsågar har bränsleledningar med viss längd och flexibilitet och dessutom har de bränslefilter med vikter, vilket gör att bränslefiltret kan ”följa” bränslet och förbli nedsänkt i bränslet. Du måste använda rätt bränsleledning och filter för motorsågen. Om du vill ha mer information läser du i bruksanvisningen.

Dessutom kan motorsågen stanna när du håller den sidledes på grund av läckage eller på grund av bränsleledningarna sitter fel. I så fall kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

Var den här artikeln till hjälp?