Varför har överförda sensordata för Husqvarna Fleet-maskiner platsstatusen Okänd?

Om du hittar data med platsstatus Okänd i ditt Husqvarna Fleet Services™-konto beror det vanligtvis på att användaren startade Husqvarna Fleet Services™-mobilappen eller Husqvarna Fleet Services™ Gateway-appen, vilket gör att maskinsensorn Husqvarna Fleet kan överföra data, men sedan stängde appen innan platsstatusen laddades upp.

Hur överförs data?

Överföring av data och platsstatus görs på två olika sätt.

Dataöverföring från en maskinsensor

När en produkt med maskinsensor kommer nära Husqvarna Fleet Services™-mobilappen eller en Husqvarna Fleet Services™ Gateway-app ansluter appen till maskinsensorn och gör det möjligt att överföra data till Husqvarna Fleet Services™-systemet (backend), vilket i sin tur uppdaterar data i Husqvarna Fleet Services™-kontot.

Överföring av platsstatus från en maskinsensor

Platsstatusen sparas regelbundet av Husqvarna Fleet Services™-mobilappen eller Husqvarna Fleet Services™ Gateway-appen och uppdateras en gång i minuten till ditt konto.

Obs! Sensorns placering baseras på var Husqvarna Fleet Services™-enheten är placerad. Om enheten inte har GPS-täckning kan den inte uppdatera platsen. Detta händer ofta för Husqvarna Fleet Services™-appen när du till exempel är inomhus. Husqvarna Fleet Services™ Gateway-appen använder däremot en fast plats som ställs in vid installationen av gatewayen. Detta möjliggör överföring av position även om gatewayenheten inte har GPS-täckning.

Var den här artikeln till hjälp?