Vad betyder de olika statuslägena för Automower®-robotgräsklippare i Husqvarna Fleet Services™?

Det finns flera statuslägen som kan visas för Automower®-robotgräsklippare i Husqvarna Fleet Services™. Statuslägena innehåller ofta ytterligare information. Om din gräsklippare till exempel har lyfts visas statusen Fel tillsammans med Lyft.

Status för Automower® i Husqvarna Fleet Services™
StatusBeskrivning
EJ ANSLUTEN

Robotgräsklipparen har förlorat anslutningen till servertjänsten och kan inte skicka aktuell status eller ta emot nya kommandon. Robotgräsklipparen fortsätter normalt driften enligt schema och andra inställningar.

FEL

Något problem har uppstått som har stoppat robotgräsklipparen. Fel genereras till exempel om robotgräsklipparen lyfts eller om gräsklipparen inte tar emot någon slingsignal.
Som en säkerhetsåtgärd måste fel i allmänhet åtgärdas manuellt på plats. En robotgräsklippare med en felstatus kan i de flesta fall inte återställas i någon app.

PAUSAD

Det normala schemat har satts i pausläge. Robotgräsklipparen kommer att förbli parkerad tills den får ett kommando att återuppta driften.

STOPPAD

Robotgräsklipparen har stoppats manuellt.

AVAKTIVERAD

Robotgräsklipparen har avaktiverats av en användare och är avstängd.

PARKERAD

Robotgräsklipparen har parkerats i laddstationen.

I DRIFT

Normal drift. Robotgräsklipparen är ute och klipper eller på väg tillbaka till laddstationen.

Var den här artikeln till hjälp?