Motorsåg2022-12-27

Hur höjd påverkar prestandan hos motorsågar

För bästa prestanda rekommenderas normalt att förgasaren ställs in av ett auktoriserat servicecenter vid betydande höjdförändringar. Enheten körs med fett bränsle i den tunnare atmosfären på hög höjd. Du kan då märka av sämre prestanda, men detta orsakar inte problem på lång sikt. Du kommer att märka av mer rök i avgaserna och eventuellt att gnistfångarnätet sätts igen.

Enheten förlorar 1,5 % av sin effekt cirka var 300:e meters höjdökning över havet vid en viss temperatur och luftfuktighet.
Du bör justera utrustningen ungefär var 750:e–900:e meter.
De auktoriserade serviceverkstäderna i det område där du ska arbeta har kunskap om hur förgasaren behöver justeras och bör kunna assistera dig.

Var den här artikeln till hjälp?
Läs mer om
höjdmotorsåg