Exportera data från Husqvarna Fleet Services™

Vilka data kan exporteras från Husqvarna Fleet Services™?

Du kan välja mellan tre olika filer att exportera från Husqvarna Fleet Services™. Filerna innehåller information om maskinanvändning, maskiner och lager samt underhåll och reparation. Filerna sparas som CSV-filer och kan importeras till andra verktyg, till exempel Microsoft Excel. Med Microsoft Excel kan du sedan skapa diagram eller tabeller som visar uppgifter om maskinanvändning och så vidare.

  • I Maskinanvändning hittar du information om hur länge maskinen har använts mellan valda datum.
  • I Maskiner och lager hittar du information om maskinnamn, varumärke, modell, total drifttid för motorn, när det är dags för nästa service och så vidare.
  • I Underhåll och reparation hittar du information om det arbete som har utförts på varje maskin, när maskinen har servats eller reparerats och av vem samt kostnad och tid.
Så här exporterar du data
  1. I menyfältet klickar du på Företag.
  2. Välj Ladda ner maskindata. Här kan du exportera data om maskinanvändning, maskin och lager samt underhåll och reparation.
  3. Välj tidsperiod för den typ av data du vill exportera och klicka på Ladda ner. Data sparas nu på enheten som en CSV-fil.

Mer information om hur du skapar grundläggande rapporter med hjälp av exporter från Husqvarna Fleet Services™ finns i den relaterade videolänken.

    Var den här artikeln till hjälp?