Använda underhållspåminnelser i Husqvarna Fleet Services™

Vad är syftet med underhållspåminnelser i Husqvarna Fleet Services™?

För att hjälpa dig att hålla reda på när maskinen behöver service erbjuder Husqvarna Fleet Services™ underhållspåminnelser som visar och påminner dig när det är dags för service. Du kan ställa in olika typer av påminnelser och aktivera aviseringar när det är dags för service av en maskin.

Översikt över underhållspåminnelser

För att få en snabb överblick över hur många av dina maskiner som behöver service kan du använda webbportalen eller mobilappen för Husqvarna Fleet Services™. I översikten visas följande information:

 • FÖRFALLODAG PASSERAD: Antal maskiner som behöver service.
 • AV: Antal maskiner med underhållspåminnelser avaktiverade.
 • : Antal maskiner med underhållspåminnelser aktiverade som ännu inte behöver service.

Välj ett alternativ för att öppna en filtrerad vy över maskinlistan baserat på valda kriterier.

Webbportal

Välj Instrumentpanel i den övre menyn och leta upp Servicepåminnelse-kortet.

Mobilapp

Tryck på Instrumentpanel > Maskiner och bläddra ned till Underhåll.

Typer av underhållspåminnelser

Det finns två typer av underhållspåminnelser i Husqvarna Fleet Services™:

 • Påminn mig (datum): du påminns vid ett angivet datum.
 • Påminn mig (motortimmar): du påminns baserat på ett angivet antal motortimmar.

Om du vill ändra vilken typ av underhållspåminnelse som ska användas redigerar du inställningarna för påminnelser enligt instruktionerna nedan.

Underhållsstatus i maskinlistan

I Maskin-listan (både på Husqvarna Fleet Services™-webbplatsen och i mobilappen) visar färgen på skiftnyckelikonen status för dina maskiner och påminnelser. Håll muspekaren över ikonen eller klicka på den för att visa mer information.

 • Röd: Underhållspåminnelser är aktiverade och maskinen behöver service.
 • Ljusgrå: Underhållspåminnelser är avaktiverade.
 • Grå: Underhållspåminnelser är aktiverade och maskinen behöver inte service än.

Standardunderhållspåminnelser

När du lägger till din första maskin ställer Husqvarna Fleet Services™ automatiskt in en påminnelse för ett fördefinierat antal motortimmar. Detta gäller både Husqvarna-maskiner och maskiner från tredje part. Intervallet kan variera beroende på maskintyp.

Exempel: För handhållna motorsågar är påminnelsen inställd på 40 timmar. För kommersiella frontrotorklippare är påminnelsen inställd på 100 timmar.

Om du vill ändra påminnelseinställningarna, till exempel från Motortimmar till Datum, följer du instruktionerna nedan.

Ändra eller stäng av inställningar för underhållspåminnelse på maskinnivå

Du kan ändra inställningarna för underhållspåminnelser eller stänga av påminnelserna för en maskin när som helst.

Webbportal

 1. Klicka på Maskinpark i menyn högst upp.
 2. Välj en maskin i listan.
 3. Under Underhåll och reparation klickar du på skiftnyckelikonen som visar när nästa service ska utföras eller när skulle ha utförts.
 4. Ändra påminnelseinställningarna efter behov.

Mobilapp

 1. Tryck på Instrumentpanel > Maskinpark.
 2. Välj en maskin och tryck på Underhåll > Påminnelseinställningar.
 3. Ändra inställningarna efter behov och tryck på Spara.

Aktivera aviseringar för underhållspåminnelser

Om du vill kan du ställa in aviseringar som påminner dig när det är dags för service, antingen via veckorapporter eller via e-post.

 • Aktivera Veckorapport för att få en veckorapport där du ser hur många av dina maskiner som behöver service och vilka maskiner du har aktiverat eller avaktiverat servicepåminnelser för.
 • Aktivera Underhållsmeddelande för att få ett e-postmeddelande varje gång det är dags för service av en maskin
 • Aktivera Meddelande för robotgräsklippare för att få push-meddelanden från dina robotgräsklippare i mobilappen Husqvarna Fleet Services™.

Webbportal

 1. Klicka på profilikonen i menyn längst upp och välj Rapporter och meddelanden.
 2. Ändra inställningarna efter behov.

Mobilapp

 1. Tryck på Inställningar > Rapporter och aviseringar
 2. Ändra inställningarna efter behov.
Var den här artikeln till hjälp?