Använda ett Gmail-konto för flera gateways

Om du har många gateways rekommenderar vi att du konfigurerar dem med olika uppgifter. Då kan du återställa lösenordet på en gateway utan att behöva uppdatera lösenordet på alla gateways (som kan finnas på olika ställen där du arbetar).

För att göra det enklare att administrera alla dina gateways rekommenderar vi att du använder ett e-postkonto, men olika alias för varje gateway. På så sätt blir det mycket enklare för dig att hantera dina gateways.

Använda Gmail-alias för dina Husqvarna Fleet Services™-gateways

Gmail har en funktion som gör att du kan lägga till ett obegränsat antal e-postalias för ett e-postkonto. Det gör det möjligt för dig att konfigurera dina gateways med olika uppgifter, men du har fortfarande bara ett Gmail-konto som du administrerar e-post och registreringar med.

Steg-för-steg-guide

  1. Skapa ett vanligt Gmail-konto för dina gateways (om du inte redan har ett), till exempel fleetkonto@gmail.com.
  2. Konfigurera ett gateway-konto.
    • När du anger e-postadressen skriver du [användarnamn]+[valfritt alias]@gmail.com, till exempel fleetkonto+Gateway1@gmail.com. Allt du skriver efter plustecknet (+), men innan @-tecknet räknas som alias.
  3. Konfigurera nästa gateway-konto.
    • När du anger e-postadressen använder du ett nytt e-postalias, till exempel Gateway2 som i fleetkonto+Gateway2@gmail.com.
  4. Konfigurera nästa gateway-konto med ett tredje alias, exempelvis Gateway3och så vidare.

Nu har alla Husqvarna Fleet Services™ Gateway-konton konfigurerats med olika uppgifter, men all e-post hamnar fortfarande i samma inkorg (i exempel ovan hamnar den i fleetkonto@gmail.com). Du kan enkelt filtrera på olika alias för att se information om specifika gateways.

Mer information om hur du konfigurerar och filtrerar på Gmail-alias finns i Googles support.

Obs! Det kan vara bra att vidarebefordra alla inkommande e-postmeddelanden från ditt Gmail-konto till din jobb-e-postadress, så att du inte behöver logga in på Gmail varje gång du vill kolla din Gateway-inkorg.

Var den här artikeln till hjälp?