1/2

Brytjärn med vändhake

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktbeskrivning

Helsmitt med plasthandtag, omtagningsklack och vändhake.