Wahania ciśnienia wody w myjce ciśnieniowej

Podczas korzystania z myjki ciśnieniowej mogą wystąpić wahania ciśnienia wody.

Węże są zagięte

Sprawdzić, czy węże nie są zagięte.

Niewystarczający dopływ wody

Sprawdzić, czy podłączono źródło dostarczające wystarczającą ilość wody i czy jest ono włączone. Unikać używania długich, grubych węży.

UWAGA: Aby umożliwić prawidłowe działanie myjki ciśnieniowej, należy używać odpowiednich węży oraz parametrów ciśnienia i temperatury wody. Informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.

Zatkana dysza

Wyczyścić dyszę.

Czyszczenie dyszy myjki ciśnieniowej

Układ jest zapowietrzony

Aby usunąć powietrze z myjki ciśnieniowej, należy odpowietrzyć układ.

Filtr wody jest zabrudzony

Wyczyścić filtr wody.

Sposób czyszczenia filtra wody myjki ciśnieniowej

Czy ten artykuł był pomocny?