Sposób odpowietrzania myjki ciśnieniowej

Aby myjka ciśnieniowa działała optymalnie, przed użyciem należy ją odpowietrzyć.

Sposób odpowietrzania myjki ciśnieniowej

UWAGA: Przed przystąpieniem do odpowietrzania układu należy upewnić się, że wyłącznik zasilania jest w położeniu WYŁ. (0).

  1. Podłączanie myjki ciśnieniowej do źródła wody
  2. Montowanie lancy natryskowej na uchwycie spryskiwacza
  3. Podłączyć wąż wysokociśnieniowy do uchwytu pistoletu/spryskiwacza.
  4. Wyłączyć blokadę spustu.

    Spust wygląda inaczej w zależności od typu produktu.
  5. Nacisnąć spust i przytrzymać do czasu, aż z dyszy na lancy natryskowej zacznie wypływać woda.


Czy ten artykuł był pomocny?
Dowiedz się więcej
myjka ciśnieniowa