Podłączanie myjki ciśnieniowej do źródła wody

Aby umożliwić optymalne działanie myjki ciśnieniowej, należy ją prawidłowo podłączyć do źródła wody.

Myjkę ciśnieniową można zasilać wodą z sieci wodociągowej lub z otwartego źródła wody, takiego jak beczka na wodę czy nawet jezioro.

 1. Podłączyć adapter węża ogrodowego do wlotu wody urządzenia.
 2. Podłączyć wąż ogrodowy do sieci wodociągowej.
 3. Otworzyć zawór sieci wodociągowej i upewnić się, że woda może swobodnie wypływać z węża ogrodowego.
 4. Zamknąć zawór sieci wodociągowej.
 5. Podłączyć wąż ogrodowy do złącza wlotu wody myjki ciśnieniowej.
 6. Podłączyć wtyczkę zasilania do gniazda zasilania.
 7. Chwycić mocno uchwyt pistoletu/spryskiwacza jedną ręką i wcisnąć wąż wysokociśnieniowy wody do szybkozłącza w uchwycie pistoletu/spryskiwacza.
 8. Otworzyć zawór instalacji wodociągowej.
 9. Przed użyciem urządzenia należy odpowietrzyć układ.

UWAGA: Aby umożliwić prawidłowe działanie myjki ciśnieniowej, należy używać odpowiednich węży oraz parametrów ciśnienia i temperatury wody. Informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.

Myjkę ciśnieniowa można zasilać wodą z otwartego źródła, takiego jak jezioro lub beczka na wodę.

 1. Jeśli jest zainstalowany adapter węża ogrodowego, należy wymontować go z wlotu wody urządzenia.
 2. Podłączyć wąż ssący (nie wchodzi w skład zestawu) do wlotu wody urządzenia.
 3. Włożyć wąż ssący do źródła wody i upewnić się, że filtr jest całkowicie zanurzony.
 4. Nacisnąć klapkę w kierunku szybkozłącza na uchwycie spryskiwacza i wyciągnąć wąż myjki ciśnieniowej. W zależności od modelu myjki ciśnieniowej mogą wystąpić różnice.
 5. Podłączyć wtyczkę zasilania do gniazda zasilania.
 6. Ustawić przełącznik zasilania w pozycji ON (I) i włączyć urządzenie na 2 minuty.
 7. Ustawić przełącznik zasilania w pozycji wyłączenia (0).
 8. Chwycić mocno uchwyt pistoletu/spryskiwacza jedną ręką i wcisnąć wąż wysokociśnieniowy wody do szybkozłącza w uchwycie pistoletu/spryskiwacza.
 9. Przed użyciem urządzenia należy odpowietrzyć układ.

UWAGA: Aby umożliwić prawidłowe działanie myjki ciśnieniowej, należy używać odpowiednich węży oraz parametrów ciśnienia i temperatury wody. Informacje te można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.

Czy ten artykuł był pomocny?