Czyszczenie filtra wody myjki ciśnieniowej

Podczas korzystania z myjki ciśnieniowej może dojść do zabrudzenia i zatkania filtra wody. Dzieje się tak, gdy urządzenie jest często używane.

Jeśli filtr wody ulegnie zabrudzeniu, może to doprowadzić do odcięcia dopływu wody, co uniemożliwi jej tłoczenie z urządzenia.

Zaleca się czyszczenie filtra wody po każdym użyciu urządzenia.

Podczas podłączania do instalacji należy przestrzegać wszystkich instrukcji, aby zmniejszyć ryzyko gromadzenia się zanieczyszczeń z węża ogrodowego w filtrze wody. W przeciwnym razie może dojść do zablokowania i potencjalnego uszkodzenia urządzenia.

Czyszczenie filtra wody myjki ciśnieniowej

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy ustawić wyłącznik zasilania w pozycji wyłączonej (0) i odłączyć wtyczkę zasilania od źródła zasilania.

  1. Wymontować złącze znajdujące się z przodu myjki ciśnieniowej.
  2. Używając szczypiec, wyciągnąć filtr wody z urządzenia.
  3. Ostukać filtr, aby usunąć zanieczyszczenia, i przepłukać go pod bieżącą wodą.
  4. Umieścić filtr z powrotem w myjce ciśnieniowej i ponownie przykręcić złącze.
Czy ten artykuł był pomocny?